Info

Voor elke ICT-coördinator én leraar

Deze deelsite van KlasCement is er voor iedereen die bezig is met ICT in onderwijs. Van pedadogisch tot technisch ICT-coördinator. Van leraar tot directeur.

Met velen weten we meer dan alleen

Er is immers nood aan een Netwerk waarin we expertise samenbrengen en waarin we goede voorbeelden, ICT-tools, handleidingen, .... delen.
Zo hoeft niemand nog het wiel uit te vinden.

Van app tot technische handleiding

De Leermiddelen op deze deelsite zijn ICT-toepassingen, adviezen rond ICT-beleid, hard- en softwaretips, ...
We bundelen de inhoud in verschillende interessante themapagina’s

Onderdeel van KlasCement

Alles wat je hier vindt, staat ook op KlasCement
Door de selectie van leermiddelen op ICT op KlasCement vind je sneller gepast materiaal.

KlasCement verrijkt en vereenvoudigt de onderwijspraktijk van elke leraar via een netwerk van verbonden leraren en hun leermiddelen. 
Lees de missie en visie van KlasCement.