Leerkinderentalen.nl

Leerkinderentalen.nl

Leerkinderentalen maakt apps om peuters en kleuters spelenderwijs nieuwe talen te leren. Kinderen kunnen de apps gebruiken zonder hulp van ouders of verzorgers. Met Nederlands leren met Emma helpen wij taalachterstand terug te dringen. Kinderen kunnen ook een extra taal leren voor later, bijvoorbeeld via Engels leren met Emma.

Leermiddelen (1)