MATRIX Centrum voor Nieuwe Muziek

MATRIX Centrum voor Nieuwe Muziek

Over nieuwe muziek en educatie

Hedendaagse klassieke muziek bevindt zich nog vaak in de marge van het muziekleven, ze wordt beschouwd als iets exotisch of (wereld)vreemd, dat kan aantrekken maar ook afstoot. Ze is ook een tegenstem tegenover het oppervlakkige en commerciële. Ze bevraagt het schijnbaar evidente.

Nieuwe muziek lijkt verstrikt in een vicieuze cirkel: door haar erg beperkte aanwezigheid in de media, het deeltijds kunstonderwijs en opleidingen van (muziek)leerkrachten, komen kinderen, jongeren en volwassenen er amper mee in aanraking. Nieuwe muziek is (nog) niet zo vanzelfsprekend aanwezig als hedendaagse beeldende kunst, literatuur, dans of theater. Popmuziek en het klassieke repertoire voeren de boventoon in respectievelijk de alledaagse muzikale omgeving en het traditionele muziekonderricht. Geïnteresseerde leerkrachten hebben weinig modellen voorhanden. MATRIX wil op verschillende punten ingrijpen op die vicieuze cirkel.

Met onze werking willen we bijdragen aan een actuele en avontuurlijke muziekbeleving, door kinderen, jongeren en volwassenen gevoelig(er) te maken voor nieuwe uitdrukkingsvormen en denkwijzen, niet als iets zonderlings uit een ivoren toren, maar als een wezenlijk deel van de cultuur waarin we leven. MATRIX wil bijdragen aan een culturele gevoeligheid die vooroordelen tegenover het 'andere', en terughoudendheid ten opzichte van het onbekende helpt wegnemen.

MATRIX zet haar deuren open voor al wie vragen heeft over nieuwe muziek. We helpen zoeken, denken mee, overleggen, verwijzen door. We hebben ook koffie. En koekjes.

Onze projecten

MATRIX werkt aan trajecten die nieuwe inhouden ontwikkelen, methodes en werkvormen uitproberen, spelers uit verschillende hoeken samen brengen. We werken daarvoor samen met het concertleven, het Deeltijds Kunstonderwijs en het dagonderwijs. Als rode draad doorheen elke activiteit geldt dat de beleving van de muziek centraal staat. We willen prikkelen, fascineren en zelf laten beleven. 

Voor wie pas nieuwe muziek ontdekt, biedt MATRIX graag een opstapje aan. Een kennismakingspakket, zeg maar. We stelden daarvoor een veelzijdig aanbod van beproefde workshops, lessen en lezingen samen op maat van (muziek)scholen en culturele centra. Als gespecialiseerd documentatiecentrum stellen we ook regelmatig tentoonstellingen of publicaties samen om de aandacht en interesse van brede cultuur minnende publiek vestigen op nieuwe muziek.

Leermiddelen (1)