VLESP

VLESP, het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie, is partnerorganisatie van de Vlaamse Overheid voor de preventie van zelfdoding.  Je kan bij VLESP terecht voor informatie en advies omtrent de preventie en postventie van zelfdoding.