Digisprong: van achterstand naar voorsprong op ICT-vlak

Digisprong is het ICT-plan van de Vlaamse overheid om een kwaliteitsvolle digitalisering door te voeren in het onderwijs en zo de volwassenen van morgen voor te bereiden op het leven en werken in een technologische maatschappij. Digisprong kwam tot stand als het gevolg van het Vlaamse relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’ dat naar aanleiding van de coronacrisis in 2020 werd voorgesteld. Digitaal onderwijs werd toen noodgedwongen en in allerijl uitgerold, maar de achterstand op ICT-vlak en de soms grote verschillen tussen scholen werden heel duidelijk.

Het plan richt zich op vier concrete en samenhangende speerpunten:

  • een toekomstgerichte en veilige ICT-infrastructuur voor alle scholen van het leerplichtonderwijs;
  • een sterk ondersteunend en doeltreffend ICT-schoolbeleid;
  • ICT-competente leraren en lerarenopleiders en aangepaste digitale leermiddelen;
  • een kennis- en adviescentrum ‘Digisprong’ ten dienste van het onderwijsveld.

Per speerpunt werden strategische doelstellingen en concrete acties geformuleerd. Dat Digisprong voor veel scholen belangrijke gevolgen zal hebben, staat buiten kijf. En hoe je de aangekondigde digitalisering op jouw school aanpakt, zal afhangen van verschillende factoren zoals het huidige ICT-beleid, professionalisering … 

De volledige visienota van de Vlaamse Regering kan je via deze link nalezen. 

Op deze themapagina bundelen we voor jou informatie, artikels, tips en praktijkvoorbeelden die je kunnen helpen om de Digisprong met een gerust gemoed aan te vatten. 

Door Kenniscentrum Digisprong | Bijgewerkt:
Bron