Stel een doordacht ICT-beleid op met de ICT-beleidsplanner

Wist je dat scholen met een ICT-beleidsplan er in de praktijk vaker in slagen om ICT op een goede manier te integreren?

Een ICT-beleidsplan is een document waarin staat welke plaats ICT In je onderwijs krijgt. Het bevat strategische elementen, zoals je ICT-visie, maar ook erg praktische elementen, zoals de inventarisatie van je digitale toestellen.

 • Een ICT-beleidsplan is niet verplicht, maar biedt mogelijkheden om een duidelijke visie op het ICT-gebruik in de school uit te bouwen.
 • Het document is geen doel op zich. Het biedt een overzicht waarbij het deel uitmaakt en verwijst naar reeds bestaande documenten uit je schoolwerkplan.
 • Het ICT-beleidsplan is een werkmiddel om verandering in de klaspraktijk teweeg te brengen. Het moet dus leven bij en gedragen zijn door het team en opgevolgd worden.

Studies bewijzen dat een ICT-beleidsplan succesvol kan worden geïntegreerd wanneer het:

 • in teamverband wordt uitgewerkt waarbij het proces best wel wordt geleid door een zichtbare coördinator (Vanderlinde, van Braak et al., 2012).
 • cyclisch wordt opgevat waarbij het nooit ‘af’ is en evolueert doorheen de tijd (Fishman & Zhang, 2003).
 • vertrekt vanuit een gedragen visie op onderwijs (Fishman & Zhang, 2003; Vanderlinde & van Braak, 2012).
 • geënt is op de specifieke kenmerken van de school (Vanderlinde, van Braak et al., 2012).

Aan de slag met de ICT-beleidsplanner van Kenniscentrum Digisprong

Het kenniscentrum Digisprong ontwikkelde de ICT-beleidsplanner om je mee op weg te helpen. De planner bestaat uit:

 • Een sjabloon voor scholen die nog geen (of een verouderd) ICT-beleidsplan hebben.
 • Een overzichtslijst voor scholen die al een beleidsplan hebben.
 • Hulpmiddelen om invulling te geven aan het ICT-beleidsplan:
  • wegwijzers die thema’s behandelen;
  • actieplanner;
  • budget- & inventaristool.


Heeft jouw school al een up-to-date ICT-beleidsplan?

JA NEEN
Neem dan een kijkje in deze handige overzichtslijst om te zien of je het ICT-beleidsplan nog kan aanvullen met bepaalde onderwerpen. Maak dan gebruik van dit sjabloon ICT-beleidsplan om een ICT-beleidsplan op te stellen.

Wegwijzers als hulpmiddel

We reiken op deze pagina ook heel wat hulpmiddelen aan om werk te maken van het ICT-beleidsplan. Aan de hand van onze thematische infofiches of wegwijzers stippel je het ICT-beleid in geen tijd uit. Momenteel vind je al wegwijzers over volgende onderwerpen:

Budget- en inventarisatietool

Naast de wegwijzers -waarvan het aanbod in de toekomst zeker nog uitgebreid wordt- bieden we ook een budget- en inventaristool aan om jouw ICT-beleid te budgetteren en te plannen. Met deze spreadsheet houd je een overzicht van het aanwezige materiaal en op je ICT-budget.
Je kan de financiële situatie per component van het 4-in-balansmodel noteren.
Op een handig dashboard zie je een overzicht van de vier componenten.

Actieplanner

Met de actieplanner bewaar je het overzicht van de acties die je voorziet in je ICT-beleidsplan. Het is gebaseerd op het sjabloon van het kenniscentrum Digisprong maar kan gebruikt worden in elke context. Het ondersteunt je bij het structureren van je prioriteiten en acties en helpt je cyclisch te werken m.b.v het PDCA-model. 

Door Kenniscentrum Digisprong | Bijgewerkt:
Kenniscentrum Digisprong