DigCompEdu: problemen oplossen

Leeractiviteiten waarbij leerlingen technische problemen leren herkennen en oplossen. Technologische kennis leren ze creatief toepassen in nieuwe situaties.

Leerlingen worden hierbij aangemoedigd:

  • om technische problemen te identificeren tijdens het gebruik van apparaten en digitale omgevingen en naar geschikte oplossingen te zoeken;
  • om digitale omgevingen aan te passen aan persoonlijke behoeften;
  • om digitale technologieën te identificeren, evalueren, selecteren en te gebruiken;
  • om technologische antwoorden te zoeken om een bepaalde taak of probleem op te lossen;
  • om digitale technologieën op innovatieve manieren te gebruiken om kennis te creëren;
  • om te begrijpen waar hun digitale competentie moet worden verbeterd of bijgewerkt;
  • om anderen te ondersteunen in hun digitale competentieontwikkeling;
  • om kansen te zoeken voor zelfontplooiing en om up-to-date te blijven met de digitale evolutie.
Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay