SELFIE: nieuwe tool helpt scholen om in te zetten op ICT

Wat is SELFIE?

SELFIE is een gratis tool voor zelfevaluatie die toont hoe goed scholen het doen op vlak van ICT. Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke punten op het gebied van digitale onderwijs- en leertechnologieën. SELFIE is de afkorting voor Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies, een mond vol.

De zelfreflectietool is ontworpen om scholen te helpen digitale technologieën te verwerken in lesgeven, leren en het beoordelen van leerlingen. De tool kan laten zien wat er goed gaat, waar verbetering nodig is en wat prioriteit moet krijgen. Op dit moment is het beschikbaar in de 24 officiële talen van de Europese Unie.

SELFIE verzamelt – anoniem – de meningen van leerlingen, leerkrachten en schoolleiders over hoe technologie op hun school wordt gebruikt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van korte stellingen en vragen, waarop met behulp van een simpele schaal van één tot vijf kan worden geantwoord. De stellingen gaan over onderwerpen als leiderschap, infrastructuur, opleiding van leraren en digitale vaardigheden van leerlingen.

Wie is de doelgroep?

SELFIE richt zich op de bovenbouw van de lagere school, alle middelbare scholen en scholen voor het beroepsonderwijs. De tool bevraagt leerlingen, leraren en directies. Het instellen en coördineren van de SELFIE-tool doet de ICT-coördinator best samen met een directielid en/of een leraar. De vakgroep ICT zou deze taak ook op zich kunnen nemen.  

Hoe werkt SELFIE?

Het invullen duurt ongeveer dertig minuten. Vragen worden afgestemd op iedere groep. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld vragen over hun leerervaringen, terwijl leraren reflecteren op opleidings- en onderwijsmethoden en schoolleiders ingaan op planning en algehele strategie. De gegevens worden anoniem verzameld.

Op basis van deze input maakt de tool een rapport – een momentopname (SELFIE) – van de sterke en zwakke punten van een school op vlak van het gebruik van digitale onderwijs- en leertechnologieën. Hoe meer mensen er meedoen op de school, des te nauwkeuriger zal de SELFIE van de school zijn.

Wat met de resultaten?

De resultaten en inzichten uit het gebruik van SELFIE zijn alleen bedoeld voor de school en worden niet gedeeld, tenzij het schoolteam besluit om dat zelf te doen.

De resultaten kunnen je helpen om een beeld te vormen van hoe de school ervoor staat en om, van daaruit, een discussie over het gebruik van technologie op gang te brengen en een actieplan of beleidsplan op te stellen voor jouw school. SELFIE kan vervolgens in een later stadium worden gebruikt om de voortgang te meten en het actieplan aan te passen.

Interesse in dit project?

Geïnteresseerde scholen kunnen intekenen op het SELFIE-platform en de zelfreflectie in hun school organiseren.

Logo Vlaanderen, Europese Unie en Vlaamse Veerkracht

Door Kenniscentrum Digisprong | Bijgewerkt:
SELFIE