DigCompEdu: veiligheid

Leerlingen leren maatregelen nemen om hun fysieke, psychologische en sociale welzijn te waarborgen bij het gebruik van digitale technologieën. Ze leren veilig en verantwoord omgaan met media en leren mogelijke risico’s correct inschatten.  

Veilig internetgebruik op school

Leerlingen leren een positieve en kritische houding aannemen ten opzichte van het gebruik van digitale technologieën. Daarbij leren ze:

  • apparaten en digitale inhoud te beveiligen;
  • de gevaren en risico’s in digitale omgevingen te herkennen;
  • veiligheidsmaatregelen te begrijpen;
  • persoonlijke data en privacy te beschermen;
  • persoonlijke informatie te gebruiken en te delen;
  • gezondheidsrisico’s en gevaren voor het fysieke en mentale welzijn te vermijden;
  • zichzelf en anderen te beschermen tegen mogelijke gevaren van digitale technologie, bv. cyberpesten;
  • zich bewust te zijn van de mogelijkheden van digitale technologieën voor het sociale welzijn;
  • zich bewust te zijn van de mogelijke risico’s van eigen en andermans mediagedrag;
  • onmiddellijk en effectief te reageren wanneer iemands welzijn wordt bedreigd in een digitale omgeving, door bijvoorbeeld cyberpesten.

Breng veilig internetgebruik extra onder de aandacht op Safer Internet Day. Die valt op 5 februari. 

Door KlasCement | Bijgewerkt:
www.pixabay.com