Onderwijsbehoefte

  Aangepast lesmateriaal op basis van specifieke onderwijsbehoeften

Gebruik de filter in de linkerkolom. 

  Inspirerende collecties ...

              ... voor een              brede basiszorg

 

 ... voor een        gedragen zorgbeleid 

 

     ... voor             specifieke uitdagingen

   
differentiatie verschillende kleurrijke draden   zorgoverleg en handelingsplanning   ADHD hyperactieve leerling
         
UDL laptop boek   Constructief samenwerken / constructieve samenwerking : samenwerkende handen   autisme ass eenzaam
         
sociale vaardigheden groep kinderen   redelijke aanpassingen keuze pijlen   dyscalculie telraam
         
talentontwikkeling in the spotlight     dyslexie boeken
         
Beloning en gedrag: duim       hoogbegaafd schaken
         
Geheugensteuntje : kaart in broekzak       Agressie
         
stappenplan instructiekaart hinkelen       faalangst falen
         
ict-tools laptop      
         
flip de klas tuimelende jongen       oor auditief
         
cooperatief leren cooperatieve werkvorm puzzelstuk       anderstalig
         
spelend leren        
         
hoekenwerk        
         
klasmanagement tandwielen        
         
rood potlood groen potlood verbeteren        
         
handen wereld aarde        
         
schrijven contractwerk individueel werk