Zorgzame Klas, psycho-educatie voor de basisschool : Boekvoorstelling

logo

Sinds 2003 timmert Zorgzaam Omgaan, vzw aan het Zorgzame Klas -project. Aanvankelijk was het model bedoeld als eenmalige interventie. De belangstelling ervoor groeide gestaag en kreeg zijn vaste vorm. Met enige trots melden wij de publicatie van het boek Zorgzame Klas psycho-educatie in de basisschool bij Uitgeverij ACCO te Leuven. Zorgzame Klas (afgekort ZoKla) is een psycho-educatief model voor leerlingen van de basisschool met een medeleerling met een ontwikkelingsongelijk of -stoornis.

De uiteindelijke doelstelling is streven naar een zorgzame leerlingen in een zorgzame klas. In het boek Zorgzame Klas psycho-educatie in de basisschool vindt de lezer zowel algemene informatie over de zorgzame school en de zorgzame leerkracht als de leidraad om het Zorgzame Klas–model zelf in de praktijk toe te passen. De noodzakelijke digitale bestanden (PowerPoint-voorstelling, teksten, nuttige documenten…) die bij dit model horen, kunnen via een code in het boek gedownload worden van de site van de uitgeverij.

Zorgzame Klas is een psycho-educatief model dat zich richt naar leerlingen van de basisschool (vanaf het vierde leerjaar) waarvan één of meerdere medeleerling(en) een  ontwikkelingsongelijkheid vertonen. Dan gaat het over diagnoses als ADHD, dyslexie, dyscalculie, DCD en Gilles de la Tourette. Leerlingen ervaren die klasgenoten soms als té temperamentvol. Of ze merken op dat afspraken oneindig herhaald worden. Hun leerproblemen remmen het groepsproces af. Dat lokt in de groep vaak irritaties uit. Soms evolueert dit zelfs tot pestgedrag! Spijtig, want de school is een belangrijke sociale voedingsbodem waarin elk kind zich goed behoort te voelen!

De leerkracht, zorgleerkracht, schoolpsycholoog of andere professionele begeleiders vinden daarom in dit boek handvatten om met de klassengroep op weg te gaan. De rol van de leerkracht als permanente begeleider van dit zorgtraject wordt hierbij in de verf gezet. Het hoofdstuk over de eigenlijke Zorgzame Klas–lessenreeks bevat instructies voor de begeleider, zodat hij of zij deze feilloos kan toepassen. Tijdens deze uitgewerkte les van 3 lestijden krijgen de kinderen klare metaforen en praktische oefeningen aangereikt. Zo verwerven ze informatie over de hersenen, het gedrag, de aandachtsfuncties, het leren, ontwikkelingsongelijkheid… . Zo leren ze tenslotte hoe beter om te gaan met medeleerlingen, ook als ze net anders zijn.

De auteurs, Peter Glorieux en Jan Vanthomme, stelden (onder grote bijval) hun boek ook voor op De Boekenbeurs Antwerpen van 2010.

Over de auteurs:

Peter Glorieux, maatschappelijk werker, is sinds 1978, zowel professioneel en als ouder, betrokken bij de ADHD problematiek. Hij is auteur van het boek Gevraagd Superouders. Hij is medeoprichter van Zorgzaam Omgaan vzw.

Jan Vanthomme, logopedist, is reeds 30 jaar werkzaam in een multidisciplinair team voor kinderen en jongeren met gedrag- en leerproblemen. Hij is medeoprichter van Zorgzaam Omgaan vzw, en lid van de Raad van Bestuur van het Centrum ter Bevordering van de Cognitieve Ontwikkeling www.cebco.be Hij is mede-auteur van Leren leren met Reflecto (Acco, 2009).

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Op de site 'Iedereen telt mee' vind je inspirerende collecties en aangepast lesmateriaal voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid?
Peter Glorieux
Directie, Ander

Ontdek ook