Info

Zorg voor àlle leerlingen in (buiten)gewoon onderwijs

Iedereen Telt Mee … voor alle onderwijsmensen die werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften

Deze deelsite van KlasCement is er voor iedereen die bezig is met SOB-leerlingen. Zowel in het gewoon onderwijs als in het buitengewoon onderwijs. Van leraar tot ondersteuner. Van zorgcoördinator tor leerlingbegeleider.

Met veel weten we meer dan alleen

Er is namelijk nood aan een Netwerk waarin we expertise samenbrengen en waarin we info en ondersteuningsmaterialen delen om aan de slag te gaan met SOB-leerlingen, zowel op individueel niveau als op klas- en schoolniveau. Zo hoeft niemand nog het wiel uit te vinden.

Van hulpfiches tot zorgdocumenten

De Leermiddelen op deze deelsite zijn aangepaste lesmaterialen, hulpmiddelen, redelijke aanpassingen, info over specifieke onderwijsbehoeften …
We bundelen de inhoud in verschillende interessante themapagina's.

Onderdeel van KlasCement

Alles wat je hier vindt, staat ook op KlasCement. Door de selectie van leermiddelen op Iedereen telt mee vind je sneller gepast materiaal.
KlasCement verrijkt en vereenvoudigt de onderwijspraktijk van elke leraar via een netwerk van verbonden leraren en hun leermiddelen.
Lees de missie en visie van KlasCement.