Onderwijsbehoefte

Abonneer op leermiddelen

Lees hoe je op de hoogte blijft van leermiddelen die aan deze zoekfilter voldoen.

Abonneer via RSS

Abonneer op de nieuwsbrief

Favorietenmap: Agressie

foto Gemaakt door Favorietje KlasCement
Organisatie

Agressie kunnen we definiëren als het toebrengen van schade aan een ander, de ander aanvallen of bedreigen met psychisch en/of fysiek geweld.

In deze favorietenmap vind je:

 • info rond agressie (definitie, oorzaken, aanpak, preventie, soorten agressie);
 • een overzicht van educatief materiaal om aan de slag te gaan rond agressie;
 • materiaal rond conflicthantering in de klas en in de school;
 • leermiddelen om leerlingen te leren omgaan met hun boosheid;

 

Deze map maakt deel uit van de reeks Iedereen telt mee.

 

Sorteer 15 favorieten:

Agressie bij kinderen : Oorzaken, aanpak en preventie

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Artikel
Laatst aangepast op 28.06.2017

Bestaat agressie enkel uit geweld of zijn er nog andere vormen van agressie? Wat is agressie eigenlijk? Wat kan men doen als een kind agressief gedrag stelt?

Dit zijn enkele vragen waarop deze brochure een antwoord tracht te geven.

De brochure …


Agressie op de (basis)school : Opvolging moeilijk gedrag op school

photo Toegevoegd door Bram Faems - Artikel
Laatst aangepast op 17.11.2015

In dit dossier van Luc Waes vind je volgende hoofdstukken:

 • Wat bedoelen we met agressie?
 • Kan agressief gedrag afgeleerd worden?
 • Hoe pakken we agressief gedrag aan?
 • Straffen of belonen?
 • Wat kunnen we concreet doen in de klas?

Sociaal-emotionele ontwikkeling : Info, lessuggesties en aanpak bij problemen

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 15.09.2017

In het eerste deel op de site vind je zes grote thema's:

 • conflictsituaties oplossen,
 • gevoelens,
 • inlevingsvermogen,
 • relaties en seksualiteit,
 • waarden en normen,
 • zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Bij elk thema vind je algemene achtergrondinfo …


Hoe help ik anderen hun agressie beheersen : Wegwijs in educatief materiaal

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Artikel
Laatst aangepast op 17.07.2017

Deze brochure is gericht naar mensen die informatief en educatief materiaal zoeken om rond agressie aan de slag te gaan met kinderen.

De materialen zijn onderverdeeld in volgende thema's:

 • frustratie, boosheid en agressie bespreekbaar maken; …

Zeggen Wat Je Dwarszit / Omgaan met conflicten : Werkbundel

photo Toegevoegd door Mieke Janssens - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.10.2017

In deze werkbundel worden sociale vaardigheden getraind. Aan de hand van informatie en oefeningen leren leerlingen omgaan met conflicten.


Hulp bij ongewenst gedrag

photo Toegevoegd door Wim Vromant - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 25.01.2016

Leerlingen die ongewenst gedrag vertonen kunnen samen met een begeleider deze vragen eens doornemen. Ze denken na over hoe ze hun gedrag kunnen veranderen (moet er iets veranderen aan de omgeving, wat is de oorzaak, ...).


Voorvalrapporten : Stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag

photo Toegevoegd door Inge Danneels - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 25.01.2016

Deze voorvalrapporten kan je gebruiken om kinderen enerzijds te laten nadenken over hun gedrag en anderzijds een overzicht te hebben van de moeilijkheden die ze ondervinden.

In deze bijdrage vind je het invulblad voor de leerlingen en een overzicht …


De Halte : Conflicthantering

Toegevoegd door Joris Van de Velde - Artikel
Laatst aangepast op 27.10.2017

In de presentatie wordt uitgelegd hoe een type 3-school omgaat met conflicten.

In het eerste deel krijg je een voorstelling van de school en wordt er een schets gemaakt van de leerlingenpopulatie en van hun kenmerken.

In het tweede deel wordt er …


Stoplichtblad

photo Toegevoegd door Stefanie Vandaele - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 25.01.2016

Dit is een document dat de leerlingen zelf moeten invullen bij een conflictsituatie of moeilijk moment in de klas.

De leerling denkt na over hoe hij zich voelt, wat hij wil bereiken en op welke manier hij tot zijn doel kan komen.


Omgaan met gevoelens bang en boos : Werken met de drie petjes

Toegevoegd door Ann Michiels - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 25.10.2010

Deze blaadjes dienen om met kinderen in de basisschool aan de slag te gaan rond emotionele problemen. De methode met de drie petjes richt zich vooral op kinderen die agressie vertonen of juist teruggetrokken zijn.

Het idee stamt oorspronkelijk af …


Speels omgaan met agressie : Werkvormen

photo Toegevoegd door Elly De Cock - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 25.01.2016

Lesvoorbereiding voor het vierde leerjaar rond agressie met verschillende kant en klare werkvormen. Met een beetje creativiteit is deze les ook bruikbaar voor leerlingen van een derde graad lager onderwijs.   


Als ik gefrustreerd ben ... : Pictogrammen

photo Toegevoegd door nina lens - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 29.10.2017

Op het eerste blad staan stappen die gevolgd kunnen worden als een leerling boos of gefrustreerd is. De stappen zijn visueel ondersteund.

Het tweede blad stelt enkele gevoelens voor.


Ruzie op de speelplaats : Stappenplankaart

Toegevoegd door dorene priem - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 29.11.2017

Wat met ruzie op de speelplaats? Met deze speelplaatskaart analyseren kinderen zelf stap voor stap de ruzie:

 • Waar is het probleem begonnen?
 • Wat is er gebeurd?
 • Hoe voelde ik me?
 • Wat heb ik gedaan?

De antwoorden bij elke vraag worden visueel …


Conflict oplossen : Stappenplan

photo Toegevoegd door Wouter Penninckx - Beeld
Laatst aangepast op 01.12.2016

Deze poster geeft in zes stappen weer hoe leerlingen zelfstandig tot een oplossing kunnen komen bij een conflict.

 • Eerst moeten de kinderen tonen dat ze open staan om over het conflict te praten. Dit kan door de handen met de handpalmen naar boven …

Autisme en boosheid

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Artikel
Laatst aangepast op 17.07.2017

Autisme en boosheid, een combinatie die vaak voorkomt en wat kan zorgen voor lastige situaties. Als ouder of begeleider voel je je vaak machteloos en zou je het liefste willen dat je in de huid van het kind kon kruipen om hem of haar te helpen. …