Onderwijsbehoefte

Abonneer op leermiddelen

Lees hoe je op de hoogte blijft van leermiddelen die aan deze zoekfilter voldoen.

Abonneer via RSS

Abonneer op de nieuwsbrief

Favorietenmap: Agressie

foto Gemaakt door Favorietje KlasCement
Organisatie

Deze map maakt deel uit van de reeks Iedereen telt mee.

Agressie kunnen we definiëren als het toebrengen van schade aan een ander, de ander aanvallen of bedreigen met psychisch en/of fysiek geweld.

In deze favorietenmap vind je info en materialen rond:

 • oorzaken van agressie,
 • aanpak van agressie en omgaan met conflicten,
 • preventie van agressie.

 

Agressie bij kinderen : Oorzaken, aanpak en preventie

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Artikel
Laatst aangepast op 02.07.2018

Bestaat agressie enkel uit geweld of zijn er nog andere vormen van agressie? Wat is agressie eigenlijk? Wat kan men doen als een kind agressief gedrag stelt?

Dit zijn enkele vragen waarop deze brochure een antwoord tracht te geven.

De brochure …


Agressie op de (basis)school : Opvolging moeilijk gedrag op school

photo Toegevoegd door Bram Faems - Artikel
Laatst aangepast op 02.07.2018

In dit dossier van Luc Waes vind je volgende hoofdstukken:

 • Wat bedoelen we met agressie?
 • Kan agressief gedrag afgeleerd worden?
 • Hoe pakken we agressief gedrag aan?
 • Straffen of belonen?
 • Wat kunnen we concreet doen in de klas?

Een positieve relatie met jongeren : Presentatie

photo Toegevoegd door Liesbet De Pauw - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 04.07.2018

Overzicht van tien dia's waarin volgende thema's aan bod komen:

 • gedragingen van jongeren begrijpen;
 • onze taak als leerkracht;
 • wat als het fout loopt in de klas;
 • time-out;
 • hoe voer ik een herstelgesprek;
 • gedragsverandering;
 • hoe omgaan met …

Zeggen Wat Je Dwarszit / Omgaan met conflicten : Werkbundel

photo Toegevoegd door Mieke Janssens - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.10.2017

In deze werkbundel worden sociale vaardigheden getraind. Aan de hand van informatie en oefeningen leren leerlingen omgaan met conflicten.


Mijn gedrag op school : Zelfevaluatie

photo Toegevoegd door mia derluyn - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 29.05.2017

Bedoeld voor leerlingen die probleemgedrag stellen en bereid zijn eraan te werken.

Eerst evalueren ze zichzelf aan de hand van enkele concrete gedragingen. Daarna selecteren ze enkele bereikbare doelen.


Ruzie op de speelplaats : Stappenplankaart

Toegevoegd door dorene priem - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 08.08.2018

Wat met ruzie op de speelplaats? Met deze speelplaatskaart analyseren kinderen zelf stap voor stap de ruzie:

 • Waar is het probleem begonnen?
 • Wat is er gebeurd?
 • Hoe voelde ik me?
 • Wat heb ik gedaan?

De antwoorden bij elke vraag worden visueel …


Conflict oplossen : Stappenplan

photo Toegevoegd door Wouter Penninckx - Beeld
Laatst aangepast op 01.12.2016

Deze poster geeft in zes stappen weer hoe leerlingen zelfstandig tot een oplossing kunnen komen bij een conflict.

 • Eerst moeten de kinderen tonen dat ze open staan om over het conflict te praten. Dit kan door de handen met de handpalmen naar boven …

Agressie : Leerlingencontract

Toegevoegd door Danielle Crol - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 04.07.2018

Dit document is een soort contract dat je afsluit met een leerling en/of bij gebruik van de survivalgids Haal de grrr uit agressie.


Hulp bij ongewenst gedrag

photo Toegevoegd door Wim Vromant - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 06.08.2018

Leerlingen die ongewenst gedrag vertonen kunnen samen met een begeleider deze vragen eens doornemen. Ze denken na over hoe ze hun gedrag kunnen veranderen (moet er iets veranderen aan de omgeving, wat is de oorzaak...).


Voorvalrapporten : Stappenplan bij grensoverschrijdend gedrag

photo Toegevoegd door Inge Danneels - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 02.07.2018

Deze voorvalrapporten kan je gebruiken om kinderen enerzijds te laten nadenken over hun gedrag en anderzijds een overzicht te hebben van de moeilijkheden die ze ondervinden.

In deze bijdrage vind je het invulblad voor de leerlingen en een overzicht …


Als ik gefrustreerd ben ... : Pictogrammen

photo Toegevoegd door nina lens - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 19.02.2018

Op het eerste blad staan stappen die gevolgd kunnen worden als een leerling boos of gefrustreerd is. De stappen zijn visueel ondersteund.

Het tweede blad stelt enkele gevoelens voor.


GGGG-schema

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Beeld
Laatst aangepast op 14.10.2017

Een visueel hulpmiddel om met een leerling aan de slag te gaan met het GGGG-model:

 • Wat is er gebeurd?
 • Wat dacht je en voelde je op dat moment?
 • Hoe reageerde je?
 • Wat was het gevolg van je reactie?

Zowel bruikbaar voor kinderen met faalangst …


Stoplichtblad

photo Toegevoegd door Stefanie Vandaele - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 06.08.2018

Dit is een document dat de leerlingen zelf moeten invullen bij een conflictsituatie of moeilijk moment in de klas.

De leerling denkt na over hoe hij zich voelt, wat hij wil bereiken en op welke manier hij tot zijn doel kan komen.


Omgaan met gevoelens bang en boos : Werken met de drie petjes

Toegevoegd door Ann Michiels - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 09.07.2018

Deze blaadjes dienen om met kinderen in de basisschool aan de slag te gaan rond emotionele problemen. De methode met de drie petjes richt zich vooral op kinderen die agressie vertonen of juist teruggetrokken zijn.

Het idee stamt oorspronkelijk af …


Sociaal-emotionele ontwikkeling : Info, lessuggesties en aanpak bij problemen

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 08.08.2018

In het eerste deel op de site vind je zes grote thema's:

 • conflictsituaties oplossen,
 • gevoelens,
 • inlevingsvermogen,
 • relaties en seksualiteit,
 • waarden en normen,
 • zelfvertrouwen en weerbaarheid.

Bij elk thema vind je algemene achtergrondinfo …


Hoe help ik anderen hun agressie beheersen : Wegwijs in educatief materiaal

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Artikel
Laatst aangepast op 07.08.2018

Deze brochure is gericht naar mensen die informatief en educatief materiaal zoeken om rond agressie aan de slag te gaan met kinderen.

De materialen zijn onderverdeeld in volgende thema's:

 • frustratie, boosheid en agressie bespreekbaar maken; …

Speels omgaan met agressie : Werkvormen

photo Toegevoegd door Elly De Cock - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 02.07.2018

Lesvoorbereiding voor het vierde leerjaar rond agressie met verschillende kant en klare werkvormen. Met een beetje creativiteit is deze les ook bruikbaar voor leerlingen van een derde graad lager onderwijs.   


Autisme en boosheid

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Artikel
Laatst aangepast op 02.07.2018

Autisme en boosheid, een combinatie die vaak voorkomt en wat kan zorgen voor lastige situaties. Als ouder of begeleider voel je je vaak machteloos en zou je het liefste willen dat je in de huid van het kind kon kruipen om hem of haar te helpen. …


Executieve functies : Uitleg en tips

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Artikel
Laatst aangepast op 20.03.2018

Heb je een leerling die last heeft met impulsbeheersing of met zich te concentreren? Of een leerling die maar niet met zijn taak kan starten?

Bij diverse gedragsproblemen zijn er beperkingen op het gebied van de executieve functies.

In het artikel …


Vierlademodel : Referentiekader voor evenwichtig sanctiebeleid

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 22.03.2018

Dit model werkt met vier categorieën van overtredingen, in combinatie met vier opvoedingsstrategieën. Het 4-lademodel heeft als hoofddoel op een gepaste manier gewenst gedrag op school aan te leren. 

Het is een sanctiebeleid dat …