Onderwijsbehoefte

Abonneer op leermiddelen

Lees hoe je op de hoogte blijft van leermiddelen die aan deze zoekfilter voldoen.

Abonneer via RSS

Abonneer op de nieuwsbrief

Favorietenmap: Differentiatie

foto Gemaakt door Favorietje KlasCement
Organisatie

Deze map maakt deel uit van de reeks Iedereen telt mee.

In deze map vind je:

 • enkele uitgewerkte voorbeelden rond differentiatie,
 • tips en ideetjes om te differentiëren in je klas,
 • tips en materiaal om te werken rond binnenklasdifferentiatie in de lerarenopleiding.

Neem ook eens een kijkje ....

Het gebruik van instructiefilmpjes bij driesporenbeleid

photo Toegevoegd door Ellen Dufour - Artikel
Laatst aangepast op 16.11.2018

Ellen legt uit hoe ze aan de slag gaat met instructiefilmpjes voor sterkere leerlingen die minder nood hebben aan een klassikale instructie én voor zwakkere leerlingen tijdens herhalings- en remediëringslessen.

Enkele van haar …


Gedifferentieerd huiswerk

Toegevoegd door Lotte Peleman - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 10.10.2018

In bijlage zie je eerst een voorbeeld van een gedifferentieerd huiswerk. De twee laagste niveaugroepen krijgen herhalingsoefeningen. De sterkste groep (de berengroep) krijgt enkele opdrachten rond een WO-thema. Deze opdrachten zijn uitgewerkt …


Gedifferentieerd huiswerk - De Taalbende Spelling 4

Toegevoegd door Lotte Peleman - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.03.2018

Hoe kan je het oefenen van woordpakketten differentiëren op vier niveaus?

De bijlagen zijn gebaseerd op de methode Taalbende 4, maar kunnen ook als inspiratie dienen voor andere huistaken spelling.

Je vindt eveneens een blanco sjabloon voor …


Routeboekjes bij blok 9 tot 18

Toegevoegd door Ann De Cock - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 23.07.2018

Ann De Cock en haar collega's herschikten de lessen uit Zo gezegd, zo gerekend 5 in nieuwe blokken. Per blok werd een routeboekje gemaakt voor de leerlingen die het niet nodig hebben om de hele instructie mee te volgen. Voor hen werd de leerstof …


Omtrek, oppervlakte, volume : Differentiatieles metend rekenen

Toegevoegd door Van Wesemael Elke - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Lesvoorbereiding metend rekenen (met differentiatiemoment) rond omtrek en oppervlakte van vlakke figuren, oppervlakte en volume van ruimtefiguren.


Oppervlakte van een klaslokaal berekenen

Toegevoegd door Benigna Van Damme - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Leerlingen berekenen de oppervlakte van een klaslokaal. Bij deze opdracht vind je ook twee differentiatieopdrachten waarbij leerlingen de prijs berekenen van het aantal tegels die ze nodig hebben om het lokaal te betegelen.


Uittellen van een tuinplan : Inoefenen van wiskundige vaardigheden

Toegevoegd door Sally Donné - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Deze bijdrage heeft als doel: het opmaken van een offerte voor een tuinplan.

Er wordt geoefend op het toepassen van:

 • de regel van drie;
 • het berekenen van procent;
 • het berekenen van omtrek, oppervlakte en inhoud;
 • het nauwkeurig tekenen van een …

Machten : Binnenklasdifferentiatie

Toegevoegd door Els Sas - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 23.07.2018

Leerlingen ontdekken volgens hun eigen leerstatus de rekenregels voor machten en passen ze toe.

Het materiaal bestaat uit vier filmpjes waarin leerlingen via getallenvoorbeelden een systematiek ontdekken en uiteindelijk tot de rekenregels in …


Rekenen met machten : Leerpad

Toegevoegd door ilse de gelder - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 23.07.2018

Stappenplan om jouw leerlingen op een gedifferentieerde wijze de rekenregels van machten te laten inoefenen. 


Veeltermen : Binnenklasdifferentiatie

Toegevoegd door Els Sas - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Leerlingen leren zelfstandig de theorie rond één- en veeltermen toepassen.


Online differentiatie : Taalvaardigheden

Toegevoegd door Anne De Geyter - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Dit leermiddel streeft online differentiatie na in taalvaardigheden en vertrekt van een onderwerp uit de schilderkunst van Picasso. 

Er zijn drie differentiatieniveaus: starter of beginner, gevorderd of gemiddeld, expert. 


Werkwoorden vervoegen : Differentiatieoefening

photo Toegevoegd door Jochen De Bock - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 23.07.2018

Dit zijn vijf werkbladen over het gebruik van de werkwoorden. Komen aan bod:

 • tegenwoordige tijd;
 • verleden tijd;
 • voltooid deelwoord;
 • gebiedende wijs/bevelvorm;
 • voltooid deelwoord als bijvoeglijk naamwoord. 

Afhankelijk van waarop de …


Differentiatiebundel taalopdrachten - Frappant 2

photo Toegevoegd door Tina De Bisschop - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

De leerlingen krijgen op voorhand de doelen en lessen te zien en ze krijgen de bundel. Ze mogen per les aanduiden

 • of ze zich dit alleen zien te doen (met verbetersleutels en opdrachtblaadjes);
 • of ze hier geen oefeningen bij willen en …

Een jaartje rond : Gedifferentieerde toets

photo Toegevoegd door Steven Malfliet - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Met deze gedifferentieerde toetsen kan je de maanden van het jaar, de seizoenen, zoekopdrachten op de kalender en de veranderingen toetsen bij de leerlingen.

Door de oriëntatieproef een paar dagen op voorhand af te nemen, kan je bepalen welke …


Carnaval : Overzicht leerinhoud en gedifferentieerde toetsen

Toegevoegd door Caroline Dewilde - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Een overzicht van mogelijke leerinhouden m.b.t. carnaval:

 • betekenis van carnaval,
 • de reden om carnaval te vieren,
 • het tijdstip van carnaval,
 • ....

Op basis van de leerinhouden werden er toetsen opgesteld, op drie verschillende niveaus: …


Handelsrekenen volgens het ADI-model

Toegevoegd door Alena Van Camp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 23.07.2018

Klasopdracht handelsrekenen met ondersteunend materiaal om gedifferentieerd te werken. 

Het ADI-model (of: Activerende Directe Instructie) is gericht op het afstemmen van de instructietijd op de leerbehoefte van de leerling en op het …


13 tips om je klas in te richten voor betere differentiatie

Toegevoegd door An Kennes - Artikel
Laatst aangepast op 27.03.2018

Schoolmaker en lager onderwijsexpert An Kennes helpt scholen op weg naar een prikkelarme en gezellige klasinrichting om zo beter te kunnen werken aan differentiatie. Wat hebben we nodig in een klas om zoveel mogelijk aan de behoeftes van …


Verschillende differentiatiemogelijkheden : Inspiratiebundel

photo Toegevoegd door Tina Raymaekers - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 15.01.2018

In dit document vind je een lijst van mogelijke dingen die je kan doen om te differentiëren in de klas.

Daarnaast kan je het document ook gebruiken om in kaart te brengen welke maatregelen je reeds toepast in je lessen.

Hieruit kan je …


Werken met jokers : Activerende werkvorm

Toegevoegd door Saskia Vandeputte - Artikel
Laatst aangepast op 27.03.2018

Leerlingen zetten tijdens een opdracht of toets een joker in. Vooraf bepaal je wat die joker inhoudt: extra ondersteuning, een vraag die wegvalt of een evaluatiecriterium dat dubbel weegt.

In de screencast geeft Saskia Vandeputte meer uitleg over …


Graadklassen

photo Toegevoegd door Jana Beerens - Website
Laatst aangepast op 09.08.2018

Op deze site worden ideeën en tips aangeboden om aan de slag te gaan in een graadklas. De bedoeling is om het positieve van graadklassen te benadrukken en leerkrachten veel 'goesting' te geven om er samen met de leerlingen iets moois van te …


Werkvormen voor binnenklasdifferentiatie : Toolbox

photo Toegevoegd door Els Tanghe - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 05.06.2018

Deze toolbox bevat steekkaarten met toelichting over werkvormen die bruikbaar zijn bij binnenklasdifferentiatie. Enkele voorbeelden:

 • vragen stellen;
 • handelingsgericht werken;
 • peer teaching;
 • peerevaluatie;
 • activerende directe …

Differentiëren : Praktijkvoorbeelden

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 26.03.2018

In deze bundel zitten elf steekkaarten met verschillende werkvormen die je kunnen helpen bij binnenklasdifferentiatie.

Elke steekkaart is opgebouwd volgens hetzelfde stramien:

 • organisatievorm en praktische uitvoering,
 • effecten van de …

Differentiatie in onderwijs : Succesfactoren van gedifferentieerd werken

photo Toegevoegd door lia blaton - Website
Laatst aangepast op 27.11.2017

De site bevat:

 • ideeën om te differentiëren in de klas;
 • manieren om het schoolteam te ondersteunen op vlak van differentiatie;
 • inspiratie om als lerarenopleider je studenten te leren differentiëren.

Op klasniveau biedt de site …


Differentiatie in de klas

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 27.11.2017

Op deze site vind je uitleg over mogelijke methodieken om om te gaan met de diversiteit in de klas:

 • zelfstandig werken,
 • zelfverantwoordelijk leren,
 • coöperatief leren,
 • co-teaching,
 • breed evalueren,
 • peer-tutoring,
 • P.C.M. (Process …

Differentiatie op vier sporen : Strak Plan

Logo Toegevoegd door Klasse - Video
Laatst aangepast op 10.08.2018

In de Sancta Maria Basisschool werken alle leraren met een 4-sporenbeleid om vlot te differentiëren in de klas. De leerlingen werken op hun eigen tempo en leren hun niveau inschatten. In de zesde klas van juf Himsha zijn ze er helemaal mee …


Zorgbrede werkvormen : Meesterlijk

Logo Toegevoegd door Klasse - Video
Laatst aangepast op 05.02.2018

Ivan Van Gucht doorspekt zijn lessen met zorgbrede werkvormen als de lijn, de placemat en contractwerk. Leerlingen werken zelfstandig met de routeplanner en krijgen aangepaste instructies. Goed voor de sterken... en sterk voor de zwakken.

In de …


Curriculumdifferentiatie

Toegevoegd door Marc Van Gils - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 18.09.2017

Wat bedoelen we met curriculumdifferentiatie? Hoe pakken we dat aan? Wat zijn de randvoorwaarden?

Aanpassingen aan het curriculum helpen bij het differentiëren binnen een klas. Toch wijzen we erop dat niet het curriculum centraal staat, maar …


Binnenklasdifferentiatie in het curriculum van de lerarenopleiding

photo Toegevoegd door Els Tanghe - Artikel
Laatst aangepast op 27.11.2017

Over binnenklasdifferentiatie bestaan misvattingen bij lerarenopleiders en (aspirant-) leraren. Zij associëren binnenklasdifferentiatie met geïndividualiseerd onderwijs, complexe didactische werkvormen en 'iets extra's' waar geen tijd …


Binnenklasdifferentiatie : Observatiewijzer

photo Toegevoegd door Els Tanghe - Artikel
Laatst aangepast op 16.11.2017

Een observatiedocument waarbij er wordt gelet op de volgende accenten bij de lesgever:

 • spreekt de verschillende zintuigen aan,
 • biedt structuur aan,
 • bevordert inzicht,
 • biedt verschillende manieren aan om actief om te gaan met de leerstof, …

Differentiëren om te leren : Hoekenwerk en presentatie

photo Toegevoegd door Els Tanghe - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 27.11.2017

Aan de hand van een inleidende opdracht, een hoekenwerk en terugkoppelopdracht, maken de deelnemers kennis met:

 • het BDK leer-kracht-model (Struyven, Coubergs, et.al, 2015) en concrete toepassingen in de (eigen) klaspraktijk;
 • (eigen) overtuigingen …

Eerste hulp voor starters : Informatie voor alle (startende) leerkrachten

Toegevoegd door Julie Van camp - Website
Laatst aangepast op 17.01.2018

Hoe organiseer ik het klasgebeuren? En het oudercontact? Hoe differentieer ik? Wat met al die administratie?

Op deze site vind je een schat aan info rond het klasgebeuren:

 • zorg op school,
 • differentiëren,
 • werkvormen,
 • welbevinden, …