Onderwijsbehoefte

Abonneer op leermiddelen

Lees hoe je op de hoogte blijft van leermiddelen die aan deze zoekfilter voldoen.

Abonneer via RSS

Abonneer op de nieuwsbrief

Favorietenmap: Dyscalculie

foto Gemaakt door Favorietje KlasCement
Organisatie

Leerlingen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde.

In deze map vind je

 • achtergrondinformatie om dyscalculie beter te begrijpen,
 • sticordimaatregelen om leerlingen met dyscalculie te ondersteunen,
 • info over het werken met een rekenmachine,
 • enkele voorbeelden van uitlegvideo's zodat leerlingen de leerstof op voorhand of achteraf kunnen (her)bekijken,
 • voorbeelden van geheugenkaarten, wandplaten en hulpfiches, als hulpmiddel.

 

Belangrijk :

 • Het materiaal en de tips zijn ook vaak bruikbaar bij andere leerlingen, dus niet enkel bij leerlingen met dyscalculie.
 • De voorgestelde maatregelen en tips zijn niet bindend. Kijk bij elke leerling apart welke aanpassingen het meest functioneel zijn.

Deze map maakt deel uit van de reeks Iedereen telt mee.

Eureka Onderwijs : Overzicht leerproblemen en leerstoornissen

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 16.04.2018

Een handig overzicht van leerproblemen met de bijhorende kenmerken en nuttige tips:

 • dyscalculie, dyspraxie en dyslexie;
 • ADD en ADHD;
 • autisme;
 • hoogbegaafdheid;
 • NLD.

Informatiefilm voor leerkrachten over dyscalculie

Toegevoegd door Cleo Bosman - Video
Laatst aangepast op 28.03.2018

Wat is dyscalculie? Is het enkel een probleem bij wiskunde? Hoe merk je dat een leerling dyscalculie heeft? Zijn er hulpmiddelen? En wat met het M-decreet? Hoe ga je als leerkracht om met dyscalculie?


Studeren met dyscalculie : Documentaire

photo Toegevoegd door Annemie Desoete - Website
Laatst aangepast op 29.02.2016

De documentaire dompelt je gedurende 30 minuten onder in de wereld van jongeren met dyscalculie.

Jonge leerlingen, studenten en ouders getuigen over de moeilijkheden die ze ervaren in hun schoolloopbaan, en vertellen hoe ze bepaalde drempels …


Dyscalculie : Stellingenspel

photo Toegevoegd door Annemie Desoete - Video
Laatst aangepast op 29.01.2016

Een lesje in het vierde leerjaar waarbij leerlingen reflecteren over stellingen rond dyscalculie.

 • Een zakrekenmachine bij dyscalculie maakt kinderen lui.
 • Dyscalculie is erg.
 • Iedereen moet gelijk zijn.
 • Kinderen met dyscalculie zijn dommer …

Kinderen met dyscalculie rekenen op jou : Rekenproblemen

photo Toegevoegd door Katrien Biebau - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 03.12.2014

Dit is een vormingspakket omtrent dyscalculie, bedoeld voor leerkrachten van het eerste tot en met het vierde leerjaar.

Volgende hoofdstukken komen aan bod:

 • definitie en soorten dyscalculie,
 • diagnostisch proces,
 • hulp bij rekenproblemen …

Rekenstoornis : Sticordi-maatregelen

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 12.06.2018

Overzichtelijke lijst met voorbeelden om kinderen met rekenproblemen te helpen via sticordi-maatregelen:

 • stimuleren,
 • compenseren,
 • remediëren,
 • dispenseren.

Dyscalculie : Begeleidingsplan

Toegevoegd door annick debien - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 01.10.2014

Dit begeleidingsplan wordt gehanteerd voor kinderen met dyscalculie. De leerkracht duidt aan op welke manier de leerling ondersteund wordt in overleg met de zorgcoördinator en de ouders.


Uitlegfilmpjes rond rekenen : Verzamelpagina

Toegevoegd door Nathalie Herremans - Website
Laatst aangepast op 01.02.2016

Op deze site vind je links naar filmpjes rond volgende leerstof:

 • de klok tot op vijf minuten nauwkeurig,
 • optellen en aftrekken tot honderd,
 • cijferen;
 • breuk van een getal nemen,
 • breuken vergelijken,
 • Romeinse cijfers,
 • referentiematen,
 • ...

Kloklezen tot 5 minuten nauwkeurig : Uitlegfilmpje

Logo Toegevoegd door Jonatan Berkenboom - Video
Laatst aangepast op 01.02.2016

Leer hoe je de klok kan lezen tot op 5 minuten nauwkeurig.


Vermenigvuldigen met getallen boven de tien : Uitlegvideo

photo Toegevoegd door Bert Smits - Video
Laatst aangepast op 01.02.2016

Filmpje waarbij aan de kinderen wordt aangeleerd hoe ze de met de distributieve eigenschap vermenigvuldigingen met een getal boven de tien kunnen uitvoeren.

Er wordt schematisch gewerkt. Het getal van twee cijfers wordt gesplitst in tientallen en …


Soortelijk gewicht en relatie tussen volume, inhoud en gewicht : Uitlegvideo

photo Toegevoegd door Hilde Vorsselmans - Video
Laatst aangepast op 01.02.2016

In dit filmpje wordt de relatie aangetoond tussen volume, inhoud en gewicht met een heldere leerinstructie ondersteund door foto's en een tabel.

Het soortelijk gewicht wordt ook visueel aangetoond en uitgelegd met kubussen die hetzelfde volume …


Werken met de zakrekenmachine : Handleiding

Toegevoegd door Sandra Illegems - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 01.02.2016

Een korte, praktische handleiding om te leren werken met het rekentoestel. Er wordt uitgelegd hoe je negatieve getallen, vierkantswortels, breuken,... moet intikken op je rekenmachine.


Hoe werkt een zakrekenmachine?

photo Toegevoegd door Pascale Urgel - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 01.02.2016

Les rond de werking van een zakrekenmachine. Het gebruik van de functietoetsen wordt kort uitgelegd.

De leerlingen leren de machine gebruiken aan de hand van speelse taken.


Maal- en deeltafelkaart tot 20 : Geheugensteun

photo Toegevoegd door Sofie Van den Eynde - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 01.02.2016

Een overzicht van alle tafels tot 20, met uitkomsten, als geheugensteun voor de leerlingen.


Klok tot op 5 minuten : Geheugensteun

Toegevoegd door Yannick Van Driessche - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 18.04.2018

Hulpfiches voor de digitale en analoge klok (uur, half uur, kwart voor/over, 5 minuten).


Basiskennis wiskunde : Overzichtsbundel

Toegevoegd door Luc Vangompel - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 23.09.2014

Deze bundel is een gestructureerd overzicht van alle wiskundige schema's, termen en formules voor de lagere school.


Hulpmiddelen bij hoofdrekenen

Toegevoegd door Thalassa Rombaut - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 01.02.2016

Overzichtsblad waarop leerlingen terugvinden hoe ze bepaalde soorten oefeningen moeten oplossen:

 • vermenigvuldigen met 5,  20,  50,  0,5,  0,1,  0,01 en 0,001;
 • delen door 5,  20,  50,  0,5,  0,1, …

Vierhoeken : Wandplaten en bordfiguren

photo Toegevoegd door Kim Geleyn - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 01.02.2016

Een overzicht van de verschillende vierhoeken met hun eigenschappen.

Formules om de omtrek en oppervlakte van deze vierhoeken te berekenen.

Daarbij ook nog elke figuur op A4 die je kan lamineren en van een magneetstrook voorzien om op het bord te …


Hulpfiches voor wiskunde

Toegevoegd door evelyne brouns - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 20.12.2017

Verschillende fiches die als geheugensteuntje kunnen dienen voor de kinderen:

 • afronden van getallen,
 • relatie breuk - procent,
 • handig delen en vermenigvuldigen,
 • positietabel (HD-TD-D-H-T-E-t-d),
 • referentiematen voor gewicht en inhoud,