Onderwijsbehoefte

Abonneer op leermiddelen

Lees hoe je op de hoogte blijft van leermiddelen die aan deze zoekfilter voldoen.

Abonneer via RSS

Abonneer op de nieuwsbrief

Favorietenmap: Dyscalculie

foto Gemaakt door Favorietje KlasCement
Organisatie

Deze map maakt deel uit van de reeks Iedereen telt mee.

Leerlingen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde.

In deze map vind je

 • achtergrondinformatie om dyscalculie beter te begrijpen,
 • sticordimaatregelen om leerlingen met dyscalculie te ondersteunen,
 • uitleg over specifieke methodes (cirkelrekenen, werken met losse en vaste getalkaarten)
 • info over het werken met een rekenmachine,
 • enkele voorbeelden van uitlegvideo's zodat leerlingen de leerstof op voorhand of achteraf kunnen (her)bekijken,
 • voorbeelden van geheugenkaarten, wandplaten en hulpfiches, als hulpmiddel.

 

Belangrijk :

 • Het materiaal en de tips zijn ook vaak bruikbaar bij andere leerlingen, dus niet enkel bij leerlingen met dyscalculie.
 • De voorgestelde maatregelen en tips zijn niet bindend. Kijk bij elke leerling apart welke aanpassingen het meest functioneel zijn.

 

Je ziet enkel de leermiddelen uit de favorietenmap die op huidige projectsite (Iedereen telt mee) staan. Open deze favorietenmap op KlasCement om alle leermiddelen in de map te bekijken.

Eureka Onderwijs : Overzicht leerproblemen en leerstoornissen

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 02.10.2018

Een handig overzicht van leerproblemen met de bijhorende kenmerken en nuttige tips:

 • dyscalculie, dyspraxie en dyslexie;
 • ADD en ADHD;
 • autisme;
 • hoogbegaafdheid;
 • NLD.

Informatiefilm voor leerkrachten over dyscalculie

Toegevoegd door Cleo Bosman - Video
Laatst aangepast op 28.03.2018

Wat is dyscalculie? Is het enkel een probleem bij wiskunde? Hoe merk je dat een leerling dyscalculie heeft? Zijn er hulpmiddelen? En wat met het M-decreet? Hoe ga je als leerkracht om met dyscalculie?


Dyscalculie : Stellingenspel

photo Toegevoegd door Annemie Desoete - Video
Laatst aangepast op 18.07.2018

Een lesje in het vierde leerjaar waarbij leerlingen reflecteren over stellingen rond dyscalculie.

 • Een zakrekenmachine bij dyscalculie maakt kinderen lui.
 • Dyscalculie is erg.
 • Iedereen moet gelijk zijn.
 • Kinderen met dyscalculie zijn dommer …

Rekenstoornis : Sticordi-maatregelen

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 12.06.2018

Overzichtelijke lijst met voorbeelden om kinderen met rekenproblemen te helpen via sticordi-maatregelen:

 • stimuleren,
 • compenseren,
 • remediëren,
 • dispenseren.

Dyscalculie : Begeleidingsplan

Toegevoegd door annick debien - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 18.07.2018

Dit begeleidingsplan wordt gehanteerd voor kinderen met dyscalculie. De leerkracht duidt aan op welke manier de leerling ondersteund wordt in overleg met de zorgcoördinator en de ouders.


Dyscalculie : Handelingsgericht begeleiden

Toegevoegd door Sofie Vergauwe - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 20.08.2018

In dit document focussen we op de invloed van dyscalculie bij het uitvoeren van een stage. Uiteraard is deze invloed mede afhankelijk van de specifieke persoonlijke kenmerken van de leerling en de specifieke omgevingsgebonden factoren waarbinnen …


Cirkelrekenen : Wandplaat - RekenTrapperS

Toegevoegd door Mireille Anastasi - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 07.05.2018

Op deze wandplaten wordt het cirkelrekenen tot 100 visueel voorgesteld.


Getallen leggen en lezen tot 100 met losse getalkaarten

Logo Toegevoegd door Eureka Expert - Video
Laatst aangepast op 09.07.2018

In deze video tonen we hoe je getallen tot 100 kan leggen en lezen met losse getalkaarten en euromunten.


Optellen op de vaste getalkaart tot 1000

Logo Toegevoegd door Eureka Expert - Video
Laatst aangepast op 29.08.2018

In deze video geven we een voorbeeld van het optellen op de vaste getalkaarten bij oefeningen zonder brug.


Werken met de zakrekenmachine : Handleiding

Toegevoegd door Sandra Illegems - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 18.07.2018

Een korte, praktische handleiding om te leren werken met het rekentoestel. Er wordt uitgelegd hoe je negatieve getallen, vierkantswortels, breuken,... moet intikken op je rekenmachine.


Hoe werkt een zakrekenmachine?

photo Toegevoegd door Pascale Urgel - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 18.07.2018

Les rond de werking van een zakrekenmachine. Het gebruik van de functietoetsen wordt kort uitgelegd.

De leerlingen leren de machine gebruiken aan de hand van speelse taken.


Uitlegfilmpjes rond rekenen : Verzamelpagina

Toegevoegd door Nathalie Herremans - Website
Laatst aangepast op 01.02.2016

Op deze site vind je links naar filmpjes rond volgende leerstof:

 • de klok tot op vijf minuten nauwkeurig,
 • optellen en aftrekken tot honderd,
 • cijferen;
 • breuk van een getal nemen,
 • breuken vergelijken,
 • Romeinse cijfers,
 • referentiematen,
 • ...

Breuk optellen met een breuk : Uitlegvideo

Logo Toegevoegd door Eureka Expert - Video
Laatst aangepast op 04.07.2018

In deze video tonen we hoe je een oefening kan oplossen met het breukenschema. We tonen een plusoefening.


Kloklezen tot 5 minuten nauwkeurig : Uitlegfilmpje

Logo Toegevoegd door Jonatan Berkenboom - Video
Laatst aangepast op 18.07.2018

Leer hoe je de klok kan lezen tot op 5 minuten nauwkeurig.


Vermenigvuldigen met getallen boven de tien : Uitlegvideo

photo Toegevoegd door Bert Smits - Video
Laatst aangepast op 18.07.2018

Filmpje waarbij aan de kinderen wordt aangeleerd hoe ze de met de distributieve eigenschap vermenigvuldigingen met een getal boven de tien kunnen uitvoeren.

Er wordt schematisch gewerkt. Het getal van twee cijfers wordt gesplitst in tientallen en …


Cijferend delen door E tot 1000 : Uitlegvideo

Logo Toegevoegd door Eureka Expert - Video
Laatst aangepast op 09.07.2018

In deze video tonen we hoe je een getal deelt door E. We tonen een oefening tot 1000.


Soortelijk gewicht en relatie tussen volume, inhoud en gewicht : Uitlegvideo

photo Toegevoegd door Hilde Vorsselmans - Video
Laatst aangepast op 18.07.2018

In dit filmpje wordt de relatie aangetoond tussen volume, inhoud en gewicht met een heldere leerinstructie ondersteund door foto's en een tabel.

Het soortelijk gewicht wordt ook visueel aangetoond en uitgelegd met kubussen die hetzelfde volume …


Wiskunde vijfde leerjaar : Hulpkaarten

photo Toegevoegd door Joyce Vergauwen - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 22.05.2018

Hulpkaarten die kinderen kunnen gebruiken bij toetsen of in de les zelf. Volgende onderwerpen komen aan bod:

 • breuken,
 • procent,
 • deelbaarheid,
 • Romeinse cijfers,
 • vlakke figuren,
 • omtrek en oppervlakte,
 • hoeken,
 • gemiddelde en mediaan,

Maal- en deeltafelkaart tot 20 : Geheugensteun

photo Toegevoegd door Sofie Van den Eynde - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 18.07.2018

Een overzicht van alle tafels tot 20, met uitkomsten, als geheugensteun voor de leerlingen.


Klok tot op 5 minuten : Geheugensteun

Toegevoegd door Yannick Van Driessche - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 18.07.2018

Hulpfiches voor de digitale en analoge klok (uur, half uur, kwart voor/over, 5 minuten).


Basiskennis wiskunde : Overzichtsbundel

Toegevoegd door Luc Vangompel - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 18.07.2018

Deze bundel is een gestructureerd overzicht van alle wiskundige schema's, termen en formules voor de lagere school.


Hulpmiddelen bij hoofdrekenen

Toegevoegd door Thalassa Rombaut - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 18.07.2018

Overzichtsblad waarop leerlingen terugvinden hoe ze bepaalde soorten oefeningen moeten oplossen:

 • vermenigvuldigen met 5,  20,  50,  0,5,  0,1,  0,01 en 0,001;
 • delen door 5,  20,  50,  0,5,  0,1, …

Vierhoeken : Wandplaten en bordfiguren

photo Toegevoegd door Kim Geleyn - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 18.07.2018

Een overzicht van de verschillende vierhoeken met hun eigenschappen.

Formules om de omtrek en oppervlakte van deze vierhoeken te berekenen.

Daarbij ook nog elke figuur op A4 die je kan lamineren en van een magneetstrook voorzien om op het bord te …


Hulpfiches voor wiskunde

Toegevoegd door evelyne brouns - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 20.12.2017

Verschillende fiches die als geheugensteuntje kunnen dienen voor de kinderen:

 • afronden van getallen,
 • relatie breuk - procent,
 • handig delen en vermenigvuldigen,
 • positietabel (HD-TD-D-H-T-E-t-d),
 • referentiematen voor gewicht en inhoud,