Dyslexie

Leerlingen met dyslexie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met lezen en spelling. 

In deze map vind je

  • achtergrondinformatie om dyslexie beter te begrijpen,
  • sticordimaatregelen en begeleidingsplannen om leerlingen met dyslexie te ondersteunen,
  • uitleg over specifieke methodes (BLOON, RALFI, ....),
  • hulpmiddelen (software, hulpfiches, ...) die ondersteuning kunnen bieden aan leerlingen met dyslexie. 

Belangrijk :

  • Het materiaal en de tips zijn ook vaak bruikbaar bij andere leerlingen, dus niet enkel bij leerlingen met dyslexie.
  • De voorgestelde maatregelen en tips zijn niet bindend. Kijk bij elke leerling apart welke aanpassingen het meest functioneel zijn.

  

Favorietje KlasCement
Organisatie, firma, vzw