Redelijke aanpassingen

Redelijke aanpassingen zijn passende maatregelen die nodig zijn om een kind met specifieke onderwijsbehoeften de lessen te laten volgen en te laten meedoen in een gewone school.

Redelijke aanpassingen kunnen bestaan uit sticordi-maatregelen, hulpmiddelen en GON-begeleiding.

In deze map vind je:

  • achtergrondinfo over redelijke aanpassingen,
  • achtergrondinfo over sticordi-maatregelen,
  • voorbeelden van passende maatregelen,
  • documenten waarin redelijke aanpassingen geformuleerd en geëvalueerd kunnen worden,
  • een filmpje 'Hoe evalueer ik leerlingen die gebruik maken van passende maatregelen?',
  • enkele voorbeelden van hulpmiddelen (overhoorprogramma, pictogrammen, voorleessoftware, typen in een pdf).

Belangrijk :

Er bestaan geen standaardlijstjes van wat redelijk is en wat niet. Die afweging moet voor elk kind apart en in elke context opnieuw gemaakt worden. Elke maatregel is maatwerk. De voorbeelden van de maatregelen die je in deze map vindt, dienen vooral ter inspiratie.

 

Favorietje KlasCement
Organisatie, firma, vzw

Favorieten (19)

Sorteer
Sorteer: Handmatig | Datum | Score