Onderwijsbehoefte

Abonneer op leermiddelen

Lees hoe je op de hoogte blijft van leermiddelen die aan deze zoekfilter voldoen.

Abonneer via RSS

Abonneer op de nieuwsbrief

Favorietenmap: Universal Design for Learning

foto Gemaakt door Favorietje KlasCement
Organisatie

Deze map maakt deel uit van de reeks Iedereen telt mee.

Wie lessen en lesmateriaal ontwerpt volgens de principes van UDL, maakt die toegankelijk voor elke leerling. Je voorziet m.a.w. geen speciaal materiaal voor leerlingen met een bepaalde ondersteuningsnood.

In deze map vind je:

 • info over de principes en de mogelijkheden van UDL,
 • een observatiewijzer om te kijken hoe jij UDL integreert in je klas,
 • ideeën om rekening te houden met de diversiteit in de klas,
 • werkvormen en tools om leerinhouden op verschillende manieren aan te brengen en te verwerken,
 • info rond leerstijlen en meervoudige intelligentie (want een lkr. houdt in 't kader van UDL rekening met alle leerlingen en hun verschillen),
 • ICT-tools om lessen maximaal toegankelijk te maken voor alle leerlingen,
 • tips om evaluaties onder de loep te nemen vanuit de UDL-bril,
 • enkele apps die je kunnen helpen om een universele leeromgeving te creëren.

Werkvormen voor binnenklasdifferentiatie : Toolbox

photo Toegevoegd door Els Tanghe - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 05.06.2018

Deze toolbox bevat steekkaarten met toelichting over werkvormen die bruikbaar zijn bij binnenklasdifferentiatie. Enkele voorbeelden:

 • vragen stellen;
 • handelingsgericht werken;
 • peer teaching;
 • peerevaluatie;
 • activerende directe …

Coachingspakket UDL

Toegevoegd door Lieselot Van Asbrouck - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 17.07.2017

Coachingspakket voor een introductie in Universal Design of Learning.

In het eerste deel wordt het concept UDL uitgelegd. Het tweede deel van het pakket is een lesfiche voor een uitgewerkte workshop.


Universeel ontwerp in de klas en op school : Op stap naar redelijke aanpassingen

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Artikel
Laatst aangepast op 16.11.2017

Na het lezen van deze leidraad

 • heb je inzicht in wat universeel ontwerp en universal design for learning (UDL) betekenen,
 • heb je zicht op toepassingsmogelijkheden van universeel ontwerp in de klas en op school,
 • kan je universeel ontwerp …

Universeel ontwerp in de klas en op school : Een ruimer kader

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Artikel
Laatst aangepast op 16.11.2017

Volgende vragen rond UDL worden in deze brochure beantwoord:

 • Is universeel ontwerp (UDL) verplicht vanuit het beleid?
 • Hoe situeer je UDL in het zorgcontinuüm?
 • Wat is het verschil tussen UDL en differentiatie?
 • Hoe verhoudt UDL zich tot …

Universal Design for Learning : Online cursus

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 27.11.2017

UDL is een onderwijsvisie die uitgaat van de diversiteit. Als uitgangspunt hou je rekening met de verschillen tussen de leerlingen. 

Dit sluit aan bij de gedachte van het M-decreet en het inclusief onderwijs.

Deze online cursus bestaat uit 2 …


Binnenklasdifferentiatie : Observatiewijzer

photo Toegevoegd door Els Tanghe - Artikel
Laatst aangepast op 16.11.2017

Een observatiedocument waarbij er wordt gelet op de volgende accenten bij de lesgever:

 • spreekt de verschillende zintuigen aan,
 • biedt structuur aan,
 • bevordert inzicht,
 • biedt verschillende manieren aan om actief om te gaan met de leerstof, …

Differentiatie in onderwijs : Succesfactoren van gedifferentieerd werken

photo Toegevoegd door lia blaton - Website
Laatst aangepast op 27.11.2017

De site bevat:

 • ideeën om te differentiëren in de klas;
 • manieren om het schoolteam te ondersteunen op vlak van differentiatie;
 • inspiratie om als lerarenopleider je studenten te leren differentiëren.

Op klasniveau biedt de site …


Eerste hulp voor starters : Informatie voor alle (startende) leerkrachten

Toegevoegd door Julie Van camp - Website
Laatst aangepast op 17.01.2018

Hoe organiseer ik het klasgebeuren? En het oudercontact? Hoe differentieer ik? Wat met al die administratie?

Op deze site vind je een schat aan info rond het klasgebeuren:

 • zorg op school,
 • differentiëren,
 • werkvormen,
 • welbevinden, …

Reisgids Digitaal Leermateriaal

photo Toegevoegd door Philip Lambrechts - Website
Laatst aangepast op 11.09.2018

Dit leermiddel is een praktische wegwijzer met bronnen, werkvormen, tools en rolmodellen voor digitaal leermateriaal in de dagelijkse onderwijspraktijk. 

In een notendop:


Werkvormen voor een interactieve klaspraktijk : Fiches

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 26.03.2018

Een beschrijving van interactieve werkvormen, opgesteld door het Centrum voor Taal en Onderwijs:

 • placemat,
 • elevator pitch,
 • bingo,
 • hoekendebat,
 • flitsen,
 • woordenweb,
 • slang ....

Bij elke werkvorm staan de volgende elementen vermeld:


Leerstijlentest

Toegevoegd door Joris Aerts - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 25.01.2016

Via deze korte test komen leerlingen meer te weten over hoe ze leren. Ze zien in welke mate ze een doener, beslisser, bezinner of denker zijn.

Deze test is te koppelen aan de leercyclus van Kolb en ervaringsleren.

Meer over de verschillende …


Meervoudige Intelligentie : Achtergrondinfo en materiaal

photo Toegevoegd door Frank Vandewyer - Website
Laatst aangepast op 09.08.2018

Op deze site kan je terecht voor:

 • info over de verschillende intelligenties (volgens Gardner);
 • een onlinetest;
 • enkele uitgewerkte lespakketten (waarbij het onderwerp benaderd wordt vanuit de verschillende intelligenties);
 • brein- en …

UDL : ICT-tools

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Website
Laatst aangepast op 01.12.2015

Een opsomming van ICT-tools om je lessen maximaal toegankelijk te maken voor alle studenten.

Deze pagina maakt deel uit van de site Universal Design for Learning van SIHO. Deze website biedt een kader aan om ICT-tools te gebruiken zodat …


Universal Design Toetsing : Neem je toetsing onder de loep

photo Toegevoegd door Nicolas Verwimp - Downloadbaar lesmateriaal
Laatst aangepast op 28.06.2017

Accuraat en toegankelijk toetsen is essentieel om te zorgen dat iedereen uit de diverse studentengroep echt kan tonen wat hij kent en kan. Dit document helpt je om je eigen toetsing onder de loep te nemen.

Hoe ziet de evaluatie er momenteel uit? …


Redelijke aanpassingen en evaluaties : Lezing

photo Toegevoegd door Annemie Desoete - Video
Laatst aangepast op 05.07.2017

Een lezing over het evalueren in de onderwijspraktijk. Hoe evalueren we leerlingen die gebruik maken van hulpmiddelen en redelijke aanpassingen? Wat is de norm en moeten ze voor alle leerlingen dezelfde zijn?


Grid Player : Woorden en zinnen laten uitspreken

photo Toegevoegd door Bram Faems - App of software
Laatst aangepast op 09.07.2018

Grid Player is een app die mensen met een spraakbeperking helpt te communiceren. Door het aanklikken van symbolen kan de gebruiker duidelijk maken wat hij of zij wil zeggen.


Tellagami : Storytelling

photo Toegevoegd door marleen hendriks - App of software
Laatst aangepast op 25.01.2016

Met Tellagami kan je eenvoudig en snel een geanimeerde boodschap maken.

Je kiest een avatar  (bij de gratis versie is er niet veel keuze) en een achtergrond. Daarna spreek je de boodschap in en dan kan de video afgespeeld worden. Een gami …


Niet gratis

Leer Nederlands met NCB

Toegevoegd door Jo Hoornaert - App of software
Laatst aangepast op 01.02.2016

Deze app werd ontwikkeld voor mensen die het Nederlands als vreemde taal leren. De app bevat snelle en speelse oefeningen voor lezen, schrijven, luisteren en voor het spreken van de Nederlandse taal. 

NCB Opleidingen sluit met de …


Niet gratis

Coach's Eye : Filmopnames analyseren

photo Toegevoegd door Wouter Penninckx - App of software
Laatst aangepast op 25.01.2016

Via deze app maak je filmopnames die je dan later kan bewerken en evalueren. Je kan het filmpje in slow motion afspelen en aanduidingen maken op de beelden.


Yoleo : Een boek lezen met voorleeshulp

photo Toegevoegd door Lies Van Laere - App of software
Laatst aangepast op 25.01.2016

Via deze app kan je boeken kopen en krijg je voorleeshulp bij het lezen. Boeken kan je sorteren op leesniveau, leeftijd, soort boek, titel, auteur, aantal pagina's, ... Van elk boek kan je het eerste hoofdstuk gratis lezen.

Tijdens het lezen wordt …


Rootz, de voorlees-app

photo Toegevoegd door Laurens Van der Velde - App of software
Laatst aangepast op 25.01.2016

Op afstand samen kinderboeken lezen, spelletjes spelen en foto's delen... Dat kan vanaf nu met de nieuwe Rootz App. Deze app voor de Ipad zorgt ervoor dat je altijd samen kan lezen of kan voorlezen aan de kinderen. Ook als je even niet bij elkaar …


Niet gratis

Daans reis om de wereld : Samenleesboek

photo Toegevoegd door Rian Visser - App of software
Laatst aangepast op 05.04.2017

Daans reis om de wereld is een samenleesboek voor kinderen vanaf zeven jaar. Het kind leest de zwarte tekst (AVI M4). De voorleesstem in de app leest de blauwe tekst (AVI M5).

Aan het eind van elk hoofdstuk staat een vraag. De vraag nodigt het …


Niet gratis

Mus in het gips : Leesboekje met geluid en oplichtende tekst

photo Toegevoegd door Rian Visser - App of software
Laatst aangepast op 25.01.2016

Mus en Muis zijn dikke vrienden. Op een dag stoot Mus haar pootje en breekt haar bot. Haar pootje moet in het gips. Muis komt haar opzoeken in het ziekenhuis.

Kinderen kunnen het boek beluisteren door op de luidspreker te klikken, rechtsboven in de …


Nederlandse woorden : Officiële spelling opzoeken

Toegevoegd door Jo Hoornaert - App of software
Laatst aangepast op 09.08.2018

Deze eenvoudige app laat je de officiële spelling van Nederlandse woorden opzoeken. Hier en daar krijg je te zien hoe het woord opgesplitst moeten worden, maar er wordt meestal geen extra info over het woord gegeven: geen synoniemen, geen …