Zorgoverleg en handelingsplanning

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben vaak nood aan een aangepaste begeleiding of een individueel handelingsplan.

Deze begeleiding wordt besproken op een zorgoverleg (MDO, klassenraad, leerlingenbespreking).

Zowel de principes van het handelingsgericht werken als de stappen van het zorgcontinuüm kunnen een basis vormen voor het zorgoverleg.

In deze map vind je:

  • formulieren voor leerlingenbesprekingen,
  • voorbeelden van begeleidingsplannen,
  • uitleg over handelingsplanning,
  • uitleg over handelingsgericht werken (HGW),
  • uitleg over het zorgcontinuüm,
  • uitleg over het formuleren van doelen.

 

Favorietje KlasCement
Organisatie, firma, vzw

Favorieten (14)

Sorteer
Sorteer: Handmatig | Datum | Score