Prioritaire nascholing Switch

OVSG, POV en UGent (vakgroep orthopedagogiek) organiseerden tussen 2018-2020 samen het prioritair nascholingstraject SWITCH. De doelgroep waren kernteams van ondersteuners op weg naar meer inclusief onderwijs.

Het project focuste op drie partnerschappen: tussen ondersteuners onderling (1), tussen ondersteuners en scholen gewoon onderwijs (2) en tussen ondersteuners en externen (CLB, PBD,…) (3).

Doorheen het traject deelden ondersteuners sterke praktijkvoorbeelden die te maken hebben met deze drie partnerschapen. Op deze pagina vindt u hun inspirerende materialen, tools, … m.b.t. deze 3 partnerschappen terug.

Daarnaast vindt u hier ook videomateriaal, ontworpen door UGent, in het kader van het SWITCH-traject rond ‘participatie’ en ‘co-creatie’, alsook een lezing door prof. E. De Schauwer met als titel ‘Switch on the light: schijnwerpers op de meervoudige rollen van de ondersteuner’.