Tanderuis

Wat?

Via outreach willen we begeleiders handvaten bieden om hun autisme-specifieke kennis te versterken.  Bovendien leren we hen omgaan met handicap-specifiek gedrag om zo de kansen om deel te nemen aan het gewone leven voor personen met autisme te verhogen.

De deskundigheid,  die wij hebben opgebouwd op vlak van specifieke vragen en noden van personen met autisme,  geven wij via outreach door aan een groep van minimaal 3 ondersteuners (bv. scholen, CAW, vrijetijdsorganisaties, diensten GGZ, voorzieningen uit de bijzondere jeugdzorg, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, werkgevers, …).

Hoe?

Outreach-vragen met betrekking tot  autisme kunnen rechtstreeks gericht worden aan Tanderuis vzw (09/228.18.33 of mail naar outreach@thuisbegeleidingautisme.be