Effectieve onderwijs- en leerstrategieën

'Leren gaat over iets kunnen wat je voorheen nog niet kon. Mensen leren al millennia bij, maar pas sinds een eeuw wordt dit leren wetenschappelijk bestudeerd. De resultaten van dit onderzoek, uit onder andere de cognitieve psychologie, resulteerde in een aantal inzichten die generiek toepasbaar zijn op de mens: 

  • een mens leert beter wanneer leermomenten verspreid zijn in de tijd i.p.v. op één moment (spacing effect);
  • een mens leert beter wanneer die pogingen moet doen om zich iets te herinneren (testing effect);
  • een mens leert beter wanneer die al voorkennis heeft over een bepaald onderwerp; 

Door deze inzichten toe te passen in de klaspraktijk als leraar (effectieve instructiestrategieën) en in de zelfstudie van leerlingen (effectieve studeerstragieën) tillen we het leren naar een hoger niveau.'  (T. Surma, 2021)

Door KlasCement | Bijgewerkt: 24-03-2021
lamp Pixabay