Feedback

'De kern van feedback in het onderwijs is dat het een proces is dat inzicht geeft in een eventuele kloof tussen de geleverde prestatie en de verwachte prestatie, met als doel om de prestaties te verbeteren.' (W.Peeters, 2019)

'Feedback is mondelinge, schriftelijke of non-verbale informatie van een leraar, een leerling zelf of medeleerlingen over het gedrag of de prestatie van een leerling ten opzichte van een na te streven leerdoel. Effectieve feedback geeft een leerling inzicht in waar hij staat ten opzichte van dat doel en hoe hij het kan bereiken. Het helpt de inspanningen en de acties van een leerling en/of van een leraar die daarvoor nodig zijn, te bepalen, te richten of bij te stellen.' (wij-leren.nl)

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay