Huiswerkbeleid

Hoe gaan we om met huiswerk op school? Welke gevolgen heeft dat voor de ontwikkeling van de leerlingen?

Een huiswerkbeleid is de manier waarop je het geven van huiswerk regelt.
Het is strategisch en structureel uitgebouwd vanuit het ganse team, waarbij de praktijk is aangepast aan de behoeften van de leerlingen met het oog op het bevorderen van hun algehele ontwikkeling en het verbeteren van hun onderwijsresultaten.

Een huiswerkbeleid is dynamisch en schoolgebonden. Het vertrekt van de schoolcontext en vanuit de vraag 'Wat werkt hier in de school?' Er bestaat geen eenduidig stappenplan of scenario. Een huiswerkbeleid van een andere school kan wel als inspiratie dienen.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay