Info over gedragsproblemen

Gedragsprobleem, probleemgedrag of gedragsstoornis?

'Volgens sommige mensen bestaat probleemgedrag niet. Het gedrag geeft echter wel problemen in je klas. Dat gedrag is een ’signaal.’  Dat het gedrag een probleem is, dat zegt niets over schuld. Het zegt wel dat je dat probleem moet ‘oplossen.’ Dat oplossen betekent in de praktijk dat de leraar begint met anders te kijken of te handelen. 

Overigens is het lastig te zeggen wat lastig gedrag precies is, dat voor iedereen anders. Er zijn verschillende soorten (lastig) gedrag. Soms is gedrag goed zichtbaar (externaliserend) en soms is gedrag onzichtbaar (internaliserend). Over welk gedrag het ook gaat, we moeten ons realiseren dat dit gedrag slechts een uitingsvorm is van wat er speelt. Als een leerling zich slecht gedraagt, is er iets wat hij slecht verdraagt. We moeten als leraren achter dat gedrag leren kijken. En zien hoe je dat gedrag kan voorkomen.' (A. Horeweg, 2021)

 

Door KlasCement | Bijgewerkt: 22-02-2021
Jongen die op grond zit en hoofd achter handen. Pixabay

Leermiddelen (21)

|
Relevantie | Datum | Score