Kindcontact / Leerlinggesprek

Om op zoek te gaan naar een gepaste begeleiding van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, is het waardevol om de leerling zelf in het proces te betrekken.

Waar wil de leerling zelf aan werken? Wat heeft hij daarvoor nodig?
Noteer dit in een plan.

In dit thema vind je formulieren om een leerlinggesprek voor te bereiden en tips om de juiste vragen te stellen.
Daarnaast zijn er nog algemenere vragenlijsten die je kan doornemen met álle leerlingen waardoor er eventuele zorgvragen naar boven komen.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Bron