Aangepaste materialen bij lees- en spellingproblemen

Leerlingen met lees- of spellingproblemen kunnen gebaat zijn met o.a. ...

Hulpfiches spelling

Voorzie voor leerlingen die er behoefte aan hebben een mapje met hulpfiches op maat. Verwijder of wissel ze op tijd.
Of maak in de klas een hulphoekje waar alle hulpfiches vrij te raadplegen zijn.

Kennisclips spelling

Gebruik de video's als pre-instructie of als remediëring en herhaling.

Aangepaste werkbladen

Deze werkbladen kenmerken zich door extra uitleg of tussenstappen, gedifferentieerde of gevisualiseerde inhoud, duidelijke structuur of door een eenvoudige lay-out.

Luisterpuntbibliotheek

Luisterpunt is de openbare bibliotheek met Daisy-luisterboeken en brailleboeken. 

Voorleessoftware

Deze software zet leesteksten om in luisterteksten. Op de website van onderwijs.vlaanderen vind je meer informatie.

Er bestaan ook methodes die leerlingen extra ondersteunen bij lezen en/of spelling:

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay