Aangepaste materialen bij rekenproblemen

Leerlingen met rekenproblemen kunnen gebaat zijn met o.a. ...

Hulpfiches

Voorzie voor leerlingen die er behoefte aan hebben een mapje met hulpfiches op maat. Verwijder of wissel ze op tijd.
Of maak in de klas een hulphoekje waar alle hulpfiches vrij te raadplegen zijn door alle leerlingen.

Kennisclips

Gebruik de video's als pre-instructie. Geef leerlingen die er nood aan hebben wat voorsprong door instructie rond de nieuwe leerstof op voorhand mee te geven. (preteaching).
Of gebruik de video's als remediëring en herhaling. Leerlingen die moeilijkheden hebben met nieuwe leerstof, kunnen de video thuis rustig nog eens bekijken.
Je kan ook video's gebruiken als instructie bij zelfstandige opdrachten.

Wil je zelf een educatieve video maken? Bekijk dan deze themapagina.

Aangepaste werkbladen

Deze werkbladen kenmerken zich door extra uitleg of tussenstappen, gedifferentieerde of gevisualiseerde inhoud, duidelijke structuur of door een eenvoudige lay-out.

Cirkelrekenen

Cirkelrekenen is een strategie om het hoofdrekenen met tussenstappen onder de knie te krijgen.
Vind meer uitleg op de site van Eureka Leuven.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Bron