Speelplaatsbeleid

Hoe richten we de speelplaats in? Hoe organiseren we de speeltijden? Hoe stimuleren we de ontspanning en het spel? Wat met conflicten? Wat is de visie van het team op spelen? 

Een speelplaatsbeleid is dynamisch en schoolgebonden. Het vertrekt van de schoolcontext en vanuit de vraag 'Wat werkt hier in de school?' Er bestaat geen eenduidig stappenplan of scenario. Een speelplaatsbeleid van een andere school kan wel als inspiratie dienen.

Ontdek in dit thema tips over de inrichting, speelplaatsafspraken, organisatie ...
Of ga misschien aan de slag met de speelplaatsenquête. Het betrekken van de kinderen en het team is sowieso een must.

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay