Stimulerende schoolomgeving

Belangrijk dat het schoolteam een stimulerend schoolklimaat creëert.

In dit thema ligt de focus op enkele thema's die een grote meerwaarde spelen bij de preventie van problemen en bij de juiste omgang met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften.

'Een stimulerende klasomgeving kan maar vorm krijgen binnen een stimulerende schoolomgeving. Dat is een omgeving waarin mensen samenwerken.' (E. Smekens, 2019)

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay