UDL

'In een universeel ontwerp maak je omgevingen toegankelijk voor iedereen. In een leeromgeving betekent dit dat je er van meet af aan rekening mee houdt dat leerlingen op tal van vlakken verschillen. Daarom reik je hen verschillende manieren aan om iets te leren. Dat vermindert de barrières die hun leerproces bemoeilijken. Het maakt ook minder specifieke aanpassingen achteraf nodig.

Zo ontwerp je een leeromgeving die van voor af aan rekening houdt met mogelijke verschillen in waarom leerlingen leren, wat ze leren en hoe ze leren.' (Potential, 2020)

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay