Welbevinden

Welbevinden van leerlingen gaat over de manier waarop zij de school beleven. Het is gelinkt aan tevredenheid op school en in de klas, het zelfconcept van de leerling, het pedagogisch klimaat, de interpersoonlijke relaties …

Welbevinden ontstaat:

  • als de situatie tegemoet komt aan de basisbehoeften (in interactie met omgeving),
  • wanneer kinderen beschikken over een positief zelfbeeld (zelfvertrouwen
    en zelfwaardegevoel),
  • als de leerling in voeling is met zichzelf.

'Door goed les te geven, kan het welbevinden de hoogte in.' (Surma, 2021)
'Leren en welbevinden zijn niet los van elkaar te zien op school. Ze versterken elkaar.' (Schmeier, 2021)

Door KlasCement | Bijgewerkt:
Pixabay