Toegankelijkheidsverklaring KlasCement

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op KlasCement.

De Vlaamse overheid streeft ernaar haar websites en -toepassingen toegankelijk te maken, overeenkomstig het bestuursdecreet van 7 december 2018 waarmee de Europese Richtlijn 2016/2102 is omgezet.

Deze toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 5 april 2024 en gebaseerd op een beoordeling door een derde partij. De website werd getest door een IAAP gecertificeerde web accessibility specialist bij AnySurfer.

Deze verklaring en onderstaande nalevingsstatus is voor het laatst herzien op 5 april 2024. 

Nalevingsstatus KlasCement 

Deze website voldoet gedeeltelijk aan de Web Content Accessibility Guidelines versie 2.1 niveau AA omdat nog niet aan de onderstaande criteria is voldaan. KlasCement wordt nog verder getest op toegankelijkheid. Deze criteria worden dan ook verder aangevuld en geüpdatet naarmate de testen vorderen.

Volgende criteria moeten nog worden verbeterd: 

 • Sommige afbeeldingen hebben nog geen correcte alternatieve omschrijving. 
 • Nog niet alle video’s zijn voorzien van ondertiteling, audiodescriptie of een transcript.
 • Formuliervelden zijn nog niet voorzien van autocomplete-attributen die het mogelijk maken om het formulier automatisch in te vullen via de browser.
 • Niet alle onderdelen van de gebruikersinterface, formulieren en navigatie zijn toetsenbordtoegankelijk. 
 • Sommige teksten en sommige niet-tekstuele elementen scoren onder de minimale contrastverhouding.
 • Fouten in de koppenstructuur, het ontbreken van unieke titels en ontbrekende landmarks en labels bemoeilijken de werking van screenreaders. 
 • Te veel afbeeldingen met tekst op. 
 • Er wordt niet steeds gebruik gemaakt van beknopte linkteksten. 
 • Het tabfocus element is niet steeds zichtbaar. 
 • Bij input van filters herlaadt de pagina automatisch
 • De WYSIWYG functionaliteit is ontoegankelijk. 

Contact

Ondervind je problemen en wens je hulp bij het vinden van informatie of het uitvoeren van een actie?

Hebt je een vraag of opmerking over de toegankelijkheid van KlasCement.net of over deze toegankelijkheidsverklaring?

Stuur een mail met uw opmerking naar info@klascement.net.