Activiteiten InnoVET

Uitwisseling & lerend netwerk

Via InnoVET kunnen leerkrachten goede praktijken delen met elkaar. Via tal van partners willen we inzetten op actieve kennisdeling en zo uitwisseling ondersteunen.
Concreet zal de Vlor op zoek gaan naar generieke knelpunten en succesfactoren die de projecten blootleggen. Er wordt ook bekeken hoe de output van leermiddelen, -producten en -processen op een laagdrempelige manier kan worden gedeeld met geïnteresseerden. Deze deelsite is daar een onderdeel van. Meer info vind je hier.

Covid-19

Omwille van de huidige Covid-19 maatregelen zijn er momenteel geen nieuwe activiteiten gepland.

innoVET
Organisatie