Partners

Netwerk van partners

Via InnoVET kunnen scholen goede praktijken delen met elkaar, met en via de regionale technologische centra en tal andere partners. Een voorlopige lijst van partners vind je hier.

Knowhow van bedrijven

InnoVET zet resoluut in op samenwerking met bedrijven om hun knowhow in onderwijs binnen te halen. Via het project ontstaat een wisselwerking tussen onderwijs en het bedrijfsleven. Een lijst van partnerbedrijven volgt binnenkort.

innoVET
Organisatie