Info

Innovatie
InnoVET wil de noden van morgen mee vormgeven in het arbeidsmarktgericht onderwijs van vandaag. Het project ondersteunt innovatieve schooltrajecten en denkt na over een bijbehorend beleid. Bovendien wil InnoVET het bestaande aanbod van innovatief lesmateriaal voor arbeidsmarktgericht onderwijs breed delen en verspreiden. Zo kan dit nog meer gebruikt kan worden door een nog groter publiek.
Innovatie gaat om meer dan louter technologische evoluties. InnoVET wil nadenken over de rol van de nieuwe VET-leerkracht. Hoe pakken we als leerkracht de uitdagingen in de klas van morgen aan en wat is de rol van de leerling daarbij? De nieuwe manier van werken doet ons onvermijdelijk stilstaan bij de afbakening van de grenzen tussen onderwijs en de ondernemingen. InnoVET zet dan ook resoluut in op het samenwerken met ondernemingen.

Netwerk
Via InnoVET kunnen scholen goede praktijken delen met elkaar, met en via de regionale technologische centra en andere partners.

Knowhow
InnoVET zet resoluut in op samenwerking met ondernemingen om hun knowhow in onderwijs binnen te halen. Via het project ontstaat een wisselwerking tussen hen en het onderwijs.

Leraar
InnoVET wil bijdragen tot de professionalisering van de leerkracht van de 21ste eeuw. InnoVET wil samen met hen de denkoefening aangaan over de kennis, vaardigheden en attitudes die nodig zijn om aan die uitdagingen te voldoen.

InnoVET is een initiatief van de Vlaamse overheid.