Individueel rekentraject en rekentraject op maat - RekenTrapperS

Logo Toegevoegd door Eureka Expert op 25.04.2017
Nascholing of activiteit

RekenTrapperS of RTS biedt krachtige modules aan voor leerlingen met nood aan een individueel rekentraject dat uitmondt in een getuigschrift eind basisonderwijs.

Zowel in het gewoon als in het buitengewoon onderwijs zijn er kinderen die nood hebben aan extra differentiatie, meer zorg op maat en eigen tempo. Voor rekenen biedt RTS een orthodidactiek die heel toekomstgericht werkt aan de basisdoelstellingen van het rekenonderwijs.

De kinderen leren contextueel rekenen en contextueel rekenmateriaal als o.a. de lintmeter, geld, de vingers en getalkaarten gebruiken om via rekenend handelen te komen tot denkend rekenen. Zij leren verbanden exploreren via talrijke doe-activiteiten. Ze leren de rekentaal actief verwerken via het verwoorden en de peer-tutoring. Ze komen tot inzichtelijk rekenen op eigen tempo en op hoog niveau door de verticale opbouw van getallenkennis en hoofdrekenen.

In de studiedag concentreren we ons achtereenvolgens op drie verschillende doelgroepen. Deze studiedag geeft een helder zicht op het aanbod voor de effectief rekenonderwijs van kinderen met rekenproblemen. De modules van RTS ondersteunen zowel het individuelere aanbod in inclusief onderwijs als het klasaanbod in buitengewoon onderwijs basisaanbod en type 2 en 3.

De eerste doelgroep mikt op de jongste kinderen die nood hebben aan een globale aanpak. De doelen zijn het aanleren en verbeteren van een goede werkhouding, het activeren van rekentaal en rekenbegrippen en exploreren van het getalbegrip tot 10. Voor hen heeft RTS een remediëringsreeks die individueel of in kleine groepjes werkt op de verschillende doelen binnen het domein rekenen. Enkele onderdelen kunnen ook eind kleuterklas worden aangeboden bij kleuters met risico op leerachterstand en anderstalige kleuters.

De tweede doelgroep mikt op de groep kinderen die nood hebben aan een individueler traject bij hoofdrekenen en getallenkennis tot 100 en tot 1000. Deze kinderen lopen vast in het traditionele rekenaanbod met splitsingen en brug. RTS biedt effectieve interventiemogelijkheden voor individuele kinderen of voor kleine groepen. De kinderen krijgen dan een gemengd aanbod. Zij volgen het klastraject voor de domeinen maat en vorm en cijferen.

De derde doelgroep mikt op kinderen die globaal voor rekenen dreigen uit te vallen vanaf het vierde leerjaar. RTS heeft een individuele leerlijn voor deze kinderen. Alle domeinen van het rekenen komen aan bod in zes à acht modules. Externe hulpverleners en ouders kunnen met dit aanbod deel uitmaken van het ondersteunende team dat een individueel traject met zicht op het behalen van de eindtermen mogelijk maakt.

Lucas Hermans (logopedist, leerkracht wiskunde Eureka en ICT'er) legt de basisprincipes van RTS uit aan de hand van concrete praktijksituaties en toepassingen.


Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
Lager 1e, 2e, 3e graad
BuLO
Wiskunde
Onderwijsbehoefte
LeerstoornissenVerstandelijk
Categorie
Nascholing - Studiedag - Workshop
Handboek / Lesmethode
RekenTrapperS
Eureka Expert
Trefwoorden
contextueel rekenendifferentiatiegetallenkennishoofdrekeneninclusief onderwijsleerachterstandrekenbegrippenrekentaalrekentrajectremediërenleerzorg