Maaltafels, deeltafels en beginnend breukenonderwijs : Inzichtelijk en automatiserend rekenen - RekenTrapperS

Logo Toegevoegd door Eureka Expert op 25.04.2017
Nascholing of activiteit

RekenTrapperS of RTS is een rekenmethode voor kinderen met en zonder rekenproblemen. De reeks tafels voor tweede en derde leerjaar biedt modules die zowel klassikaal als in individuele rekentrajecten ingezet kunnen worden voor leerlingen vanaf het tweede leerjaar. De technieken van RTS zijn rekentechnieken die het inzicht versterken. De werkvormen steunen op contextueel rekenen en coöperatief en zelfsturend leren.

De tafels komen zowel inzichtelijk als automatiserend aan bod. Er is een sterke orthodidactische opbouw met voortdurende herhaling van de geziene tafels. Er is veel kans tot coöperatief leren. De verbanden staan centraler dan in andere methodes.

De aanpak van RekenTrapperS (RTS) is multisensorieel. De methode stimuleert handelend rekenen via spelletjes en talrijke doe-oefeningen die je klassikaal en individueel kunt doen. De kinderen vinden de aanpak leuk en stimulerend én ze onthouden hun tafels. De tafelmodules geven de leerkracht een goed inzicht in de didactische opbouw die nodig is om tafels aan te leren en verbanden te leren zien in rekenen.

Elke tafelbundel diept bovendien een ander rekenaspect uit. De tafel van 1 en 10 werkt aan de symbooltaal en de betekenis van de rekensymbolen +, x, -, : en =. Ze zijn een absoluut noodzakelijke onderbouw. De tafel van 2, 5 en 9 leggen, door het herhaald optellen, de onderbouw voor het scharnieren en de brug. Ze ondersteunen het hoofdrekenen via horizontale verbanden. De tafel van 2 herneemt de tweelingsommen. De tafel van 5 en 9 leggen verbanden met hoofdrekenen met brug. In de tafel van 4 en 8 komen de breuken exploratief aanbod. De bundels zijn ook heel geschikt als vakantieboekjes na het tweede of het derde leerjaar. De tafels van 3 en 7 bieden heel wat herhaling over tijd in weken en maanden. De tafel van 6 integreert ook de kwadraten die zo dikwijls nodig zijn in het voortgezet onderwijs. Ouders kunnen hun kinderen veilig en gericht met tafels leren werken. Hiervoor zijn vooral de tafel van 3, 4, 6 en 8 het meest geschikt.

Deze studiedag laat je kennismaken met de didactische opbouw van maal- en deeltafels. In de voormiddag ligt de nadruk op het actief inzetten van diverse leermiddelen en multisensoriële leertechnieken bij tafels.

In de namiddag is er meer aandacht voor de verbanden met breuken, problemen oplossen en rekentaal. Als afsluiter onderzoeken de deelnemers op een positief kritische manier het aanbod tafeltraining in de eigen school of werksituatie. Elke groep formuleert een aantal verbetermogelijkheden voor de eigen parktijk.

Sabine Hechtermans is zorgcoördinator, leerkracht basisonderwijs/buitengewoon onderwijs en medewerker aan RTS. Zij heeft heel wat relevante ervaring in rekenen. Ze werkt dagelijks met leerlingen met bijzondere noden.


Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
Lager
BuLO
Wiskunde
Onderwijsbehoefte
Leerstoornissen
Categorie
Nascholing - Studiedag - Workshop
Handboek / Lesmethode
RekenTrapperS
Eureka Expert
Trefwoorden
automatiserenbreukenonderwijscontextueel rekenencoöperatief lerendeeltafelsInzichtelijk rekenenmaaltafelsmultisensorieelzelfsturend lerenleerzorg