De directeur als strateeg

Logo Toegevoegd door Eekhout Academy op 07.06.2017
Nascholing of activiteit

Het onderwijs staat voor diepgaande veranderingen. Deze transities vragen om een strategisch leiderschap dat de dagelijkse realiteit verbindt met de visie op de toekomst. De goede strateeg doet dat in relatie met zijn team en in communicatie met de externe partners. Hij brengt harmonie in het spanningsveld tussen visionair en probleemoplossend denken. Strategisch management ligt in het initiëren en monitoren van de processen om de onderwijskundige doelen van de organisatie te
bereiken. We ontwerpen de toekomst door de huidige toestand te analyseren, de juiste keuzes te maken en krachtig te implementeren.
We zetten in op 3 thema’s: de toekomst ontwerpen vanuit fricties en trends, inspectie 2.0 met het referentiekader onderwijskwaliteit en systematiek in datageletterdheid en kwaliteitsontwikkeling.

Dag 1 door Peter Van de Moortel
Om de toekomst te ontwerpen, vertrekken we vanuit een analyse van de huidige situatie van onze school: de interne organisatie, de omgeving, de toekomst (onderzoek, trends en nieuwe inzichten) en de opdracht. We bespreken verschillende analyse-instrumenten en reiken methodieken aan om die toekomstgerichte keuzes te ondersteunen o.a. systeemdenken, doelbepaling en missieontwikkeling, kiezen en beslissingsstrategieën. We gebruiken scenario building als methodiek voor strategieontwikkeling.

Dag 2 door Hans Buyle
Een ROK-verhaal
We verkennen het nieuwe Referentiekader Onderwijs Kwaliteit. Welke criteria voor kwaliteitsontwikkeling staan voorop? De inhoudelijke discussie over ROK alsook het kwaliteitsdenken laten we samen sporen. We belichten ROK vanuit de interne partners van de school, alsook vanuit de externe blik. Naast interne kwaliteitszorg bekijken we wat externe kwaliteitscontrole van de Inspectie 2.0 betekent voor de school.

We bespreken hoe een school zich kan bekwamen in kwaliteitdenken. We passen het zetten van strategische stappen toe op de implementatie van ROK met en voor iedereen op school. Hoe werk je samen met beleid, lerarenteams, leerlingen aan Onderwijskwaliteit? Is jouw organisatie in al zijn facetten klaar om ROK op handen te dragen? Kaders, inhoudelijke input en reflectie op eigen praktijk krijgen een volwaardige plaats tijdens deze vormingsdag.

Dag 3 door Nele Goethals
Datageletterdheid versterken in functie van schoolbeleid
We gaan het belang van het ontwikkelen van datagebruik op een verantwoorde manier na: Wat zijn mogelijkheden van datagebruik en wat zijn valkuilen? We verkennen kort enkele belangrijke principes i.v.m. privacy in het gebruik van data. We verkennen verschillende vormen van kwalitatief en kwantitatief datagebruik. We gaan in op enkele principes om de kwaliteit van data te evalueren en te verbeteren. We oefenen en reflecteren aan de hand van voorbeelden. We zoeken naar zinvolle referentiewaarden voor de eigen school. We oefenen in het toepassen van kwantitatieve en kwalitatieve analysetechnieken.
We reflecteren over de zin en onzin van conclusies op basis van data.


Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
Lager 1e, 2e, 3e graad
Secundair 1e graad A en B
ASO 2e, 3e graad
BSO 2e, 3e, 4e graad
KSO 2e, 3e graad
TSO 2e, 3e, 4e graad
Niet vakgebonden
Categorie
Nascholing - Studiedag - Workshop
Trefwoorden
datageletterdheidkwaliteitsontwikkelingonderwijskwaliteitReferentiekader Onderwijs KwaliteitROKstrategisch leiderschap