Vertrouwenspersoon in het onderwijs

Logo Toegevoegd door Eekhout Academy op 07.06.2017
Nascholing of activiteit

Als vertrouwenspersoon heb je een cruciale eerstelijnsrol bij psychosociale problemen op het werk. Collega’s kunnen bij jou terecht voor zowel conflicten en ongewenst gedrag als voor stress- en burnoutklachten.

Het nieuwe KB (10/04/2014) stelt als verplichting voor vertrouwenspersonen die sinds 1 september 2014 zijn aangesteld dat zij een vijfdaagse opleiding volgen. Om jou in dit brede maar uitdagende domein voldoende te ondersteunen en de nodige praktische bagage mee te geven, organiseert ISW Limits deze vijfdaagse opleiding in open aanbod. Met deze opleiding reiken we u specifieke kennis en vaardigheden aan om de taak van vertrouwenspersoon goed te kunnen uitvoeren.

INHOUD
MODULE 1: Wettelijk kader
Kennis betreffende:
De doelstelling en achtergrond van de wet;
De taken en verantwoordelijkheden van de verschillende actoren;
Preventieve maatregelen
- Interne en externe procedures
- Specifieke procedure: derden
- De risicoanalyse
- Arbeidsreglement
- Informatie en opleiding;
De implementatie van een welzijnsbeleid binnen de organisatie;
De wetgeving betreffende bemiddeling en discriminatie;
Elementen van deontologie.

MODULE 2: Psychosociale risico’s op het werk
Kennis betreffende:
definitie en kenmerken van psychosociale risico’s op het werk (oorzaken, gevolgen, omvang, symptomen);
de verschillende typologieën: conflicten, hyper-conflicten, pestgedrag, geweld, osgw;
individuele en collectieve risicofactoren die specifiek zijn voor psychosociale risico’s op het werk;
gevolgen (schade) op individueel, groeps- en organisatieniveau.

MODULE 3: Psychosociale interventie: gesprekstechnieken en het opvanggesprek
Het verwerven van kennis en ontwikkelen van vaardigheden om een gesprek te voeren met alle betrokken personen (verzoeker, aangeklaagde, lid van de hiërarchische lijn, ...), onder meer met betrekking tot:
het opvanggesprek: de voorwaarden voor een goed gesprek, het identificeren van de verwachtingen van de verzoeker, een kader scheppen voor het onderhoud;
doeltreffende communicatie: het communicatie-proces tussen personen, actief luisteren, constructief feedback geven en ontvangen, verbale en non-verbale communicatie;
advies verlenen met betrekking tot strategieën die de probleemsituatie kunnen oplossen;
het herkaderen waardoor de betrokken persoon een andere perceptie kan krijgen van de situatie.
Aan de hand van praktische oefeningen worden de bekwaamheden verworven om een gesprek te voeren met alle betrokken personen.

MODULE 4: Psychosociale interventie: het beheersen van probleemsituaties – gesprek met derden
Het verwerven van kennis en ontwikkelen van vaardigheden betreffende de verschillende technieken voor psychosociale interventie, met bijzondere aandacht voor technieken in het kader van bemiddelen bij conflicten en ongewenst gedrag op het werk.
Het gesprek met de andere partij:
- Wat en hoe?
- Specifieke aandachtspunten.
Het gesprek met de leidinggevende:
- Wat en hoe?
- Specifieke aandachtspunten.
Feedback en opvolging van de situatie.

Aan de hand van praktische oefeningen worden de bekwaamheden verworven om een gesprek te voeren met alle betrokken personen.

MODULE 5: Psychosociale interventie: het beheersen van probleemsituaties – de bemiddeling
Het verwerven van kennis en ontwikkelen van vaardigheden betreffende de verschillende technieken voor psychosociale interventie, met bijzondere aandacht voor technieken in het kader van bemiddelen bij conflicten en ongewenst gedrag op het werk.

Bemiddeling binnen de informele psychosociale interventie:
Wat is bemiddeling? En wat is het niet?
Inzetbaarheid van bemiddeling
Vaardigheden
Het bemiddelingstraject in fasen
Valkuilen en aandachtspunten

Aan de hand van praktische oefeningen worden de bekwaamheden verworven om een gesprek te voeren met alle betrokken personen.

MODULE 6: Persoonlijke ontwikkeling als vertrouwenspersoon
Het stilstaan bij eigen leerpunten:
je persoonlijke conflictstijl,
het beheersen van de eigen emoties,
functioneringsvoorwaarden als vertrouwenspersoon,
eigen grenzen,
eigen leerproces,
evaluatie.


Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
Lager 1e, 2e, 3e graad
Secundair 1e graad A en B
ASO 2e, 3e graad
BSO 2e, 3e, 4e graad
KSO 2e, 3e graad
TSO 2e, 3e, 4e graad
Niet vakgebonden
Categorie
Nascholing - Studiedag - Workshop
Trefwoorden
vertrouwenspersoon