Leermiddelen (594)

Sorteer
Sorteer: Datum | Score

Het begrip ‘onderzoeken’ dekt een heleboel ladingen. Er zijn verschillende wetenschappelijke stromingen elk met hun eigen accenten. Op deze focuspagina hebben we alle leermiddelen gebundeld die jullie kunnen helpen om een onderzoekende leerhouding bij de leerlingen aan te wakkeren.

De leermiddelen kunnen we opdelen in een aantal categorieën waarbij vooral de graad van zelfstandigheid van leerlingen bij het uitvoeren van het onderzoek het indelingscriterium is.

  • Virtuele laboratoria

Animaties, simulaties en applets over diverse natuurwetenschappelijke thema’s. Ideaal om tijd en materiaal uit te sparen in de klaspraktijk.

  • Demonstratieproeven

Experiment, uitgevoerd door de leerkracht, om via het onderwijsleergesprek tot nieuwe inzichten bij de leerling te komen.

  • Leerlingexperimenten / Practica

Een labo-experiment is een laboactiviteit waarbij leerlingen een waarnemingsopdracht of experiment in het kader van een gegeven onderzoeksvraag uitvoeren. Het protocol voor deze experimenten is volledig uitgeschreven, en verlopen dus volledig geleid. de leerlingen moeten al dan niet een antwoord formuleren op de gestelde vragen.

Een practicum is een activiteit waarbij leerlingen begeleid zelfstandig meerdere aspecten van de natuurwetenschappelijke onderzoeksmethode combineren in het kader van een natuurwetenschappelijk probleem.

  • Onderzoeksopdrachten

Een opdracht waarbij leerlingen volledig zelfstandig een natuurwetenschappelijk probleem vertalen in één of meerdere concrete onderzoeksvragen. De leerlingen staan in voor het onderzoeksontwerp en de oplossingen. Het onderzoek mondt uit in een verslag/rapportering.