Focus : STEM (152)

|
Datum | Score

STEM is een internationaal gekend letterwoord om de domeinen wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde gezamenlijk te vatten in één herkenbaar woord. In het STEM-onderwijs streeft men naar het samenbrengen van de diverse componenten van het letterwoord om maatschappelijk en wetenschappelijk relevante vraagstukken via een interdisciplinaire aanpak op te lossen. (bron: STEM-kader voor het Vlaamse onderwijs, Departement Onderwijs & Vorming).

Kom meer over STEM te weten in het volgende filmpje.

Op deze pagina vind je info over:

  • STEM-workshops

Diverse onderzoeks- en /of onderwijsinstellingen organiseren workshops voor leerlingen uit het kleuter, lager en secundair onderwijs om hen enthousiast te maken over STEM-thema’s.

  • STEM-bezoeken

Bezoek met jouw leerlingen van het lager of secundair onderwijs een STEM-gerelateerd bedrijf en/of onderzoeksinstelling.

  • STEM-projecten

Aanbod van uitgewerkte modules over STEM-thema’s waarbij jouw leerlingen vakoverschrijdend te werk gaan rond maatschappelijk relevante vraagstukken.