Info

Voor elke STEM-leraar

Deze deelsite van KlasCement is er voor iedereen die bezig is met STEM in onderwijs. Zowel voor leraren als voor lerarenopleiders.

Met veel weten we meer dan alleen

Er is immers nood aan een Netwerk waarin we expertise samenbrengen en waarin we lesvoorbeelden, STEM-projecten, GIP-lesmateriaal, .... delen. 
Zo hoeft niemand nog het wiel uit te vinden.

Van lesmateriaal over de individuele STEM-bouwstenen tot STEM-projecten

De Leermiddelen op deze deelsite zijn lesmaterialen over de afzonderlijke STEM-componenten, actuele STEM-thema’s, STEM-projecten, … 

Onderdeel van KlasCement

Alles wat je hier vindt, staat ook op KlasCement
Door de selectie van leermiddelen op Kiezen voor STEM vind je sneller gepast materiaal.

KlasCement verrijkt en vereenvoudigt de onderwijspraktijk van elke leraar via een netwerk van verbonden leraren en hun leermiddelen. 
Lees de missie en visie van KlasCement.