A.B.C. leren

Praktijk voor remedial teaching, gespecialiseerd in technisch lezen, dyslexiescreening, begrijpend lezen/leesvaardigheid (ook bij EN), (werkwoord)spelling, ontleden, woorden en begrippen leren,  studievaardigheden, plannen (o.a. m.b.v. cursus "Snel leren=leuk leren", time2plan je examenweken).

Recentste leermiddelen

Er werden geen leermiddelen gevonden om weer te geven.