Eindtermen

Eindtermen zijn minimumdoelen die de overheid noodzakelijk en bereikbaar acht voor een bepaalde leerlingenpopulatie (vgl. ontwikkelingsdoelen ’wenselijk’). Met minimumdoelen wordt bedoeld: een minimum aan kennis, inzicht en vaardigheden en attitudes bestemd voor die leerlingenpopulatie.

De eindtermen zijn minimale kwaliteitsstandaarden in het onderwijs en doen dienst als instrument om gelijke kansen tot talentontwikkeling te verzekeren. De leerlingen moeten de eindtermen bereiken en het is de plicht van scholen om de eindtermen bij een zo groot mogelijke groep leerlingen te bereiken.

Voor de attitudes geldt die resultaatsverbintenis niet, maar wel een inspanningsverbintenis. De scholen zijn dus verplicht daaraan te werken. De attitudes worden in de eindtermen aangegeven met een asterisk.

Eindtermen kunnen vakgebonden of vakoverschrijdend zijn. De vakoverschrijdende eindtermen worden door middel van meerdere vakken of onderwijsprojecten nagestreefd. Het is de opdracht van elke school om de vakoverschrijdende eindtermen bij de leerlingen na te streven.

Eindtermen worden ontwikkeld door de afdeling Curriculum van het Ministerie van Onderwijs en Vorming in samenspraak met de diverse betrokken onderwijsgeledingen. De uitgangspunten bij de eindtermen bieden de nodige achtergrondinformatie om de eindtermen correct te lezen. Eindtermen worden vastgelegd door het Vlaams Parlement bij wijze van bekrachtiging van een besluit van de Vlaamse Regering, genomen op advies van de Vlaamse Onderwijsraad.

Eindtermen worden vertaald in leerplannen. Ze zijn dus belangrijk voor leerplanmakers en voor de scholen en de lerarenteams.

 

Bea Claeys
Andere functie

Meld aan of registreer om dit leermiddel volledig te bekijken

Registreren vraagt maar één minuut.
Leraren delen lesmateriaal en -inspiratie met jou
  • gratis lesmateriaal;
  • voor alle leeftijden en vakken;
  • makkelijk doorzoekbaar op lesonderwerp.
Registreer   Veilig en gratis
Je bent al lid? Meld aan
Niveau en vak
lager 1e, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e leerjaar
secundair 1e graad a
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
lerarenopleiding
Niet vakgebonden
Info
Lemma
Bijgewerkt: 08-07-2010
Trefwoorden
attitudedoelstellingkennisleerplanminimumdoeloverheidvaardigheidtalen

Ontdek ook