Accent op talent

Foto Toegevoegd door Bea Claeys op 15.07.2008
Lemma
Project voor onderwijsvernieuwing in het secundair onderwijs, georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting. Zogenaamde voortrekkersscholen krijgen een subsidie om een aspect van onderwijsvernieuwing uit te proberen. De focus ligt daarbij op het doorbreken van de beschotten tussen de verschillende onderwijsvormen enerzijds en tussen onderwijs en bedrijfsleven anderzijds.
In de beginfase (schooljaar 2003-2004) werkten zestien scholen herwaarderingsprojecten uit rond de actiepunten: 'anders leren' (afschaffen opdeling aso/tso/bso, meer modulair onderwijs, levenslang leren), 'anders werken' (organisatievernieuwing in bedrijven, 'anders kiezen' (betere studieoriëntering, aantrekkelijker aanbod van technische opleidingen) en 'anders besturen' (meer autonomie). De scholen krijgen flexibiliteit binnen de bestaande regelgeving. Ze kregen bij hun vernieuwingsproject ondersteuning van een stuurgroep en van een adviesbureau. De ervaringen in de scholen werden, samen met de suggesties van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV), verzameld in een witboek.
Nog geen score 0 0 2066

Reacties

Dit leermiddel heeft nog geen reacties.

Dit is een openbare bijdrage. Je hoefde niet aan te melden om ze volledig te bekijken en te gebruiken.

Gelieve rechtsboven wel aan te melden om scores en reacties te geven, de inzender te contacteren … We waarderen je reactie.

Na aanmelding kan je ook alle bijdragen bekijken en er zelf toevoegen.

Niveau en vak
Secundair 1e graad A en B
ASO 2e, 3e graad
BSO 2e, 3e, 4e graad
KSO 2e, 3e graad
TSO 2e, 3e, 4e graad
Niet vakgebonden
Trefwoorden
anders besturenanders kiezenanders lerenanders werkenonderwijsvernieuwingtalen
Licentie
Functie
Leerkracht (Docent)
Directie (Of lid van)
Pedag. begeleider
Inspectielid
Auteur
De Nederlandse Taalunie
www.taalunieversum.org  
Taal
Nederlands 
Onderwijssysteem
Vlaams
Laatste aanpassing
Rein Bousard 01.10.2008