Accent op talent

Project voor onderwijsvernieuwing in het secundair onderwijs, georganiseerd door de Koning Boudewijnstichting. Zogenaamde voortrekkersscholen krijgen een subsidie om een aspect van onderwijsvernieuwing uit te proberen. De focus ligt daarbij op het doorbreken van de beschotten tussen de verschillende onderwijsvormen enerzijds en tussen onderwijs en bedrijfsleven anderzijds.
In de beginfase (schooljaar 2003-2004) werkten zestien scholen herwaarderingsprojecten uit rond de actiepunten: 'anders leren' (afschaffen opdeling aso/tso/bso, meer modulair onderwijs, levenslang leren), 'anders werken' (organisatievernieuwing in bedrijven, 'anders kiezen' (betere studieoriëntering, aantrekkelijker aanbod van technische opleidingen) en 'anders besturen' (meer autonomie). De scholen krijgen flexibiliteit binnen de bestaande regelgeving. Ze kregen bij hun vernieuwingsproject ondersteuning van een stuurgroep en van een adviesbureau. De ervaringen in de scholen werden, samen met de suggesties van de Sociaal-Economische Raad voor Vlaanderen (SERV), verzameld in een witboek.
Bea Claeys
Andere functie
Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Niveau en vak
secundair 1e graad a en b
aso 2e, 3e graad
bso 2e, 3e, 4e graad
kso 2e, 3e graad
tso 2e, 3e, 4e graad
Niet vakgebonden
Info
Lemma
Bijgewerkt: 01-10-2008
Licentie:
Feedback
Nog geen score
0 keer favoriet
0 reacties
2088 bezoekers
Trefwoorden
anders besturenanders kiezenanders lerenanders werkenonderwijsvernieuwingtalen
Functie
Leerkracht (docent)
Directie (of lid van)
Pedagogisch begeleider
Inspectielid
Auteur
De Nederlandse Taalunie
www.taalunieversum.org
Taal
Nederlands
Onderwijssysteem
Vlaams
Laatste aanpassing
Rein Bousard 01.10.2008