Talenbeleid

Foto Toegevoegd door Bea Claeys op 05.08.2008
Lemma

Op een school zijn talen op verschillende manieren aanwezig: als leergebied of vak, en als medium voor communicatie en onderwijs. De overkoepelende term voor het beleid dat een school voor de omgang met die talen voert, is 'talenbeleid'. Afhankelijk van de invalshoek onderscheiden we twee grote componenten van het talenbeleid: taalbeleid en taalvakkenbeleid. De zorg om en de beheersing van het Standaardnederlands staan in het talenbeleid centraal.

Talenbeleid als onderdeel van algemeen beleid

Bij talenbeleid gaat het niet alleen over taal, maar ook over beleid op school. Het talenbeleid dient in samenhang te gebeuren met de verschillende thema's en accenten die een school in haar beleid en praktijk wenst te behartigen.

Talenbeleid, zowel taalbeleid als taalvakkenbeleid, hangt dus samen met het algemene beleid van een school. Dit omvat o.a.:

  • het strategische domein (de visie, de grote beleidsopties en de beleidsprioriteiten);
  • het onderwijskundige domein (de afstemming tussen graden, onderwijsniveaus en onderwijsvormen, de didactiek en methodiek, de keuze van de leermethodes, de werkvormen, de evaluatieprincipes, het zorgbeleid, de remediëring, ...)
  • het personeelsbeleid (de keuze van leraren met bepaalde competenties, de toekenning van opdrachten, nascholing en professionalisering, de teamwerking, de werkgroepen, de coördinatoren, de leerlingenbegeleiders, de mentoren, ...)
  • het financiële beleid (aankopen van didactisch materiaal, infrastructuur, ...)

Effectief talenbeleid vereist dus maatregelen op school-, klas- en leerlingenniveau en kan gebaat zijn met ondersteuning vanuit de scholengemeenschap.

Dat alles vraagt om competenties en eventueel professionalisering zowel wat betreft het beleidsvoerend vermogen van de school, als de competenties van verschillende mensen op verschillende niveaus inzake taalvakken en inzake instructietaal.

1 2 8523

Uitspraken

Een effectief talenbeleid maakt inherent deel uit van het algemene beleid van een school.

Talenbeleid is een zaak van de hele school, niet alleen van de leraren Nederlands.

Reacties

Er is 1 reactie.

Dit is een openbare bijdrage. Je hoefde niet aan te melden om ze volledig te bekijken en te gebruiken.

Gelieve rechtsboven wel aan te melden om scores en reacties te geven, de inzender te contacteren … We waarderen je reactie.

Na aanmelding kan je ook alle bijdragen bekijken en er zelf toevoegen.

Profiel Reactie

Kristina Vlaeyen

Ik heb dit artikel gebruikt als ondersteuning voor mijn werk van het HIVO.

Toegevoegd op 19.12.2009 19:01  
Niveau en vak
Niet niveaugebonden
Niet vakgebondenNT2
Trefwoorden
OKANtaal-en talenbeleidtaalbeleidtaalvakkenbeleidtalen

Projecten

Licentie
Functie
Leerkracht (Docent)
Directie (Of lid van)
GOK / Zorgcoördinator
Pedag. begeleider
Inspectielid
Taalrubriek
Talenbeleid
Taal
Nederlands 
Onderwijssysteem
Vlaams
Laatste aanpassing
Bea Claeys 25.03.2009