Talenbeleid

Op een school zijn talen op verschillende manieren aanwezig: als leergebied of vak, en als medium voor communicatie en onderwijs. De overkoepelende term voor het beleid dat een school voor de omgang met die talen voert, is 'talenbeleid'. Afhankelijk van de invalshoek onderscheiden we twee grote componenten van het talenbeleid: taalbeleid en taalvakkenbeleid. De zorg om en de beheersing van het Standaardnederlands staan in het talenbeleid centraal.

Talenbeleid als onderdeel van algemeen beleid

Bij talenbeleid gaat het niet alleen over taal, maar ook over beleid op school. Het talenbeleid dient in samenhang te gebeuren met de verschillende thema's en accenten die een school in haar beleid en praktijk wenst te behartigen.

Talenbeleid, zowel taalbeleid als taalvakkenbeleid, hangt dus samen met het algemene beleid van een school. Dit omvat o.a.:

  • het strategische domein (de visie, de grote beleidsopties en de beleidsprioriteiten);
  • het onderwijskundige domein (de afstemming tussen graden, onderwijsniveaus en onderwijsvormen, de didactiek en methodiek, de keuze van de leermethodes, de werkvormen, de evaluatieprincipes, het zorgbeleid, de remediëring, ...)
  • het personeelsbeleid (de keuze van leraren met bepaalde competenties, de toekenning van opdrachten, nascholing en professionalisering, de teamwerking, de werkgroepen, de coördinatoren, de leerlingenbegeleiders, de mentoren, ...)
  • het financiële beleid (aankopen van didactisch materiaal, infrastructuur, ...)

Effectief talenbeleid vereist dus maatregelen op school-, klas- en leerlingenniveau en kan gebaat zijn met ondersteuning vanuit de scholengemeenschap.

Dat alles vraagt om competenties en eventueel professionalisering zowel wat betreft het beleidsvoerend vermogen van de school, als de competenties van verschillende mensen op verschillende niveaus inzake taalvakken en inzake instructietaal.

Uitspraken

Een effectief talenbeleid maakt inherent deel uit van het algemene beleid van een school.

Talenbeleid is een zaak van de hele school, niet alleen van de leraren Nederlands.

Bea Claeys
Andere functie
Dit is een openbaar leermiddel dat je zonder aanmelden kan bekijken.
Om dit leermiddel favoriet te maken, een score te geven of er op te reageren, meld je eerst aan.
Kristina
Vlaeyen
19-12-2009 19:01

Ik heb dit artikel gebruikt als ondersteuning voor mijn werk van het HIVO.

Beantwoord 0
19-12-2009 19:01
Niveau en vak
niet niveaugebonden
Niet vakgebondenNT2
Info
Lemma
Bijgewerkt: 25-03-2009
Licentie:
Feedback
(2)
2 keer favoriet
1 reactie
8627 bezoekers
Trefwoorden
OKANtaal-en talenbeleidtaalbeleidtaalvakkenbeleidtalen
Projecten
Functie
Leerkracht (docent)
Directie (of lid van)
GOK- of zorgcoördinator, ondersteuner
Pedagogisch begeleider
Inspectielid
Taalrubriek
Talenbeleid
Taal
Nederlands
Onderwijssysteem
Vlaams
Laatste aanpassing
Bea Claeys 25.03.2009

Ontdek ook