Iedereen telt mee

Zorg voor álle leerlingen!

Gesprekken over werken met leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zowel in gewoon als buitengewoon onderwijs.

Redelijke aanpassingen? Info over specifieke noden? Brede basiszorg of verhoogde zorg? Differentiëren in de klas?

Stel hier je vragen of help anderen met jouw ervaring en expertise.

Pixabay

Berichten