Op de deelsite InnoVET vind je het lesmateriaal van en voor leerkrachten in bso en tso.
InnoVET wil dit aanbod versterken met innovatieve schoolprojecten en zet in op de samenwerking met bedrijven en tal van andere partners.