Iedereen Telt Mee!

Een vernieuwde deelsite op KlasCement met focus op zorg voor àlle leerlingen.

Ontdek tal van themapagina’s die vertrekken vanuit de vragen:

  • 'Wat heeft de leerling met specifieke onderwijsbehoeften nodig?’
  • ‘Wat heeft de leerkracht nodig om de juiste zorg te bieden?'